Svingen Grill Og Thaimat As
Juridisk navn:  Svingen Grill Og Thaimat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Tasanawalai Surinthong Langaberget 15A Nordsjøvegen 4401 Fax:
4364 Sirevåg 4364 Sirevåg
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 812543822
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/23/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zimmermann Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.22%
Resultat  
  
182.35%
Egenkapital  
  
115.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.246.000 1.063.000 245.000 0 5.000
Resultat: 48.000 17.000 106.000 -74.000 -5.000
Egenkapital: 69.000 32.000 18.000 -63.000 11.000
Regnskap for  Svingen Grill Og Thaimat As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.246.000 1.063.000 245.000 0 5.000
Driftskostnader -1.198.000 -1.046.000 -139.000 -4.000 -10.000
Driftsresultat 48.000 17.000 106.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -70.000 0
Finans 0 0 -70.000 0
Resultat før skatt 48.000 17.000 106.000 -74.000 -5.000
Skattekostnad -11.000 -4.000 -24.000 0 0
Årsresultat 37.000 13.000 81.000 -74.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 70.000
Sum omløpsmidler 247.000 217.000 149.000 6.000 9.000
Sum eiendeler 247.000 217.000 149.000 6.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 2.000 -12.000 -93.000 -19.000
Sum egenkapital 69.000 32.000 18.000 -63.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 178.000 185.000 130.000 69.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 217.000 148.000 6.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.246.000 1.063.000 245.000 0 5.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.246.000 1.063.000 245.000 0 5.000
Varekostnad -475.000 -467.000 -86.000 0 0
Lønninger -518.000 -354.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -225.000 -53.000 -4.000 -10.000
Driftskostnader -1.198.000 -1.046.000 -139.000 -4.000 -10.000
Driftsresultat 48.000 17.000 106.000 -4.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -70.000 0
Finans 0 0 -70.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 13.000 81.000 -74.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 70.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 247.000 216.000 149.000 6.000 9.000
Sum omløpsmidler 247.000 217.000 149.000 6.000 9.000
Sum eiendeler 247.000 217.000 149.000 6.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 2.000 -12.000 -93.000 -19.000
Sum egenkapital 69.000 32.000 18.000 -63.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 10.000 24.000 0 0
Betalbar skatt 11.000 4.000 24.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 52.000 9.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 120.000 73.000 69.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 178.000 185.000 130.000 69.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 247.000 217.000 148.000 6.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 32.000 19.000 -63.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.1 0.1 0.1
Soliditet 27.9 14.7 12.2 13.8
Resultatgrad 3.9 1.6 43.3
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 2.6 5.8 7.2 -1.1 6.3
Total kapitalrentabilitet 19.4 7.8 71.6 -66.7 -6.3
Signatur
30.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex