Svingen Grill AS
Juridisk navn:  Svingen Grill AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51438355
c/o Eli Irene Nygård Sørskogvegen 56 c/o Eli Irene Nygård Sørskogvegen 56 Fax:
4364 Sirevåg 4364 Sirevåg
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 983366961
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/30/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15%
Resultat  
  
2000%
Egenkapital  
  
3.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 85.000 100.000 915.000 1.829.000 1.726.000
Resultat: 38.000 -2.000 -51.000 11.000 4.000
Egenkapital: 32.000 31.000 102.000 144.000 136.000
Regnskap for  Svingen Grill AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 85.000 100.000 915.000 1.829.000 1.726.000
Driftskostnader -47.000 -102.000 -965.000 -1.814.000 -1.719.000
Driftsresultat 38.000 -1.000 -51.000 14.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -3.000
Finans -1.000 0 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 38.000 -2.000 -51.000 11.000 4.000
Skattekostnad -8.000 0 10.000 -4.000 -3.000
Årsresultat 30.000 -1.000 -41.000 7.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 70.000 95.000 113.000 145.000
Sum omløpsmidler 40.000 56.000 61.000 198.000 130.000
Sum eiendeler 82.000 126.000 156.000 311.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.000 2.000 44.000 36.000
Sum egenkapital 32.000 31.000 102.000 144.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 95.000 54.000 167.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 126.000 156.000 311.000 274.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 100.000 843.000 1.829.000 1.726.000
Andre inntekter 0 72.000 0 0
Driftsinntekter 85.000 100.000 915.000 1.829.000 1.726.000
Varekostnad 0 -408.000 -766.000 -734.000
Lønninger 0 -286.000 -620.000 -564.000
Avskrivning -20.000 -25.000 -27.000 -27.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -77.000 -244.000 -401.000 -394.000
Driftskostnader -47.000 -102.000 -965.000 -1.814.000 -1.719.000
Driftsresultat 38.000 -1.000 -51.000 14.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -3.000
Finans -1.000 0 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -29.000 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -1.000 -41.000 7.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 35.000 44.000 43.000 34.000 38.000
Fast eiendom 7.000 27.000 47.000 67.000 87.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 12.000 19.000
Sum varige driftsmidler 7.000 27.000 51.000 78.000 106.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 42.000 70.000 95.000 113.000 145.000
Varebeholdning 0 0 21.000 26.000
Kundefordringer 6.000 8.000 12.000 18.000
Andre fordringer 1.000 1.000 50.000 69.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 48.000 3.000 96.000 14.000
Sum omløpsmidler 40.000 56.000 61.000 198.000 130.000
Sum eiendeler 82.000 126.000 156.000 311.000 275.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 1.000 2.000 44.000 36.000
Sum egenkapital 32.000 31.000 102.000 144.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.000 0 11.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 13.000 27.000 52.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 24.000 3.000 40.000 21.000
Utbytte -29.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 71.000 37.000 100.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 95.000 54.000 167.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 126.000 156.000 311.000 274.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -10.000 -39.000 7.000 31.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 1.1 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 1.1 1.1 0.8
Soliditet 39.0 24.6 65.4 46.3 49.6
Resultatgrad 44.7 -5.6 0.8 0.4
Rentedekningsgrad 4.7 2.3
Gjeldsgrad 1.6 3.1 0.5 1.2 1
Total kapitalrentabilitet 46.3 -0.8 -32.7 4.5 2.6
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex