Svingen Dekk Og Diesel As
Juridisk navn:  Svingen Dekk Og Diesel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hollup Hollup Fax:
7982 Bindalseidet 7982 Bindalseidet
Fylke: Kommune:
Nordland Bindal
Org.nr: 996515303
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.17%
Resultat  
  
-69.36%
Egenkapital  
  
5.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.345.000 5.583.000 5.162.000 3.852.000 3.851.000
Resultat: 72.000 235.000 139.000 97.000 -80.000
Egenkapital: 1.031.000 975.000 791.000 663.000 602.000
Regnskap for  Svingen Dekk Og Diesel As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.345.000 5.583.000 5.162.000 3.852.000 3.851.000
Driftskostnader -4.255.000 -5.326.000 -4.998.000 -3.727.000 -3.899.000
Driftsresultat 90.000 257.000 164.000 125.000 -48.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -23.000 -25.000 -28.000 -33.000
Finans -18.000 -21.000 -25.000 -28.000 -33.000
Resultat før skatt 72.000 235.000 139.000 97.000 -80.000
Skattekostnad -16.000 -52.000 -28.000 -36.000 24.000
Årsresultat 56.000 184.000 111.000 61.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 772.000 913.000 991.000 1.190.000 1.368.000
Sum omløpsmidler 863.000 1.362.000 1.279.000 779.000 801.000
Sum eiendeler 1.635.000 2.275.000 2.270.000 1.969.000 2.169.000
Sum opptjent egenkapital 931.000 875.000 691.000 563.000 502.000
Sum egenkapital 1.031.000 975.000 791.000 663.000 602.000
Sum langsiktig gjeld 265.000 363.000 461.000 559.000 631.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 936.000 1.018.000 747.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 1.634.000 2.274.000 2.270.000 1.969.000 2.168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.345.000 5.531.000 5.159.000 3.845.000 3.806.000
Andre inntekter 52.000 3.000 7.000 45.000
Driftsinntekter 4.345.000 5.583.000 5.162.000 3.852.000 3.851.000
Varekostnad -3.502.000 -4.441.000 -4.246.000 -3.233.000 -3.074.000
Lønninger -310.000 0 0 -10.000 -200.000
Avskrivning -141.000 -213.000 -198.000 -197.000 -217.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -302.000 -672.000 -554.000 -287.000 -408.000
Driftskostnader -4.255.000 -5.326.000 -4.998.000 -3.727.000 -3.899.000
Driftsresultat 90.000 257.000 164.000 125.000 -48.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -19.000 -23.000 -25.000 -28.000 -33.000
Finans -18.000 -21.000 -25.000 -28.000 -33.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 184.000 111.000 61.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 43.000 47.000 51.000 55.000 59.000
Maskiner anlegg 646.000 747.000 916.000 1.095.000 1.255.000
Driftsløsøre 11.000 24.000 39.000 54.000
Sum varige driftsmidler 772.000 913.000 991.000 1.190.000 1.368.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 772.000 913.000 991.000 1.190.000 1.368.000
Varebeholdning 103.000 105.000 180.000 151.000 28.000
Kundefordringer 307.000 721.000 670.000 308.000 573.000
Andre fordringer 11.000 19.000 18.000 24.000 180.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 441.000 517.000 412.000 296.000 20.000
Sum omløpsmidler 863.000 1.362.000 1.279.000 779.000 801.000
Sum eiendeler 1.635.000 2.275.000 2.270.000 1.969.000 2.169.000
Sum opptjent egenkapital 931.000 875.000 691.000 563.000 502.000
Sum egenkapital 1.031.000 975.000 791.000 663.000 602.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.000 64.000 82.000 100.000 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 265.000 363.000 461.000 559.000 631.000
Leverandørgjeld 212.000 574.000 651.000 341.000 362.000
Betalbar skatt 34.000 70.000 46.000 29.000 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 68.000 97.000 152.000 154.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 224.000 224.000 225.000 419.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 936.000 1.018.000 747.000 935.000
Sum gjeld og egenkapital 1.634.000 2.274.000 2.270.000 1.969.000 2.168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 525.000 426.000 261.000 32.000 -134.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.5 1.3 1 0.9
Likviditetsgrad 2 2.2 1.3 1.1 0.8 0.8
Soliditet 63.1 42.9 34.8 33.7 27.8
Resultatgrad 2.1 4.6 3.2 3.2 -1.2
Rentedekningsgrad 4.7 11.2 6.6 4.5 -1.5
Gjeldsgrad 0.6 1.3 1.9 2 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.6 11.4 7.2 6.3 -2.2
Signatur
01.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex