Svingen Byggservice As
Juridisk navn:  Svingen Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Kjetil Ekren Steinsvikhaugane 44A Steinsvikhaugane 44A Fax:
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 912488004
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/17/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Controller Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
2275%
Egenkapital  
  
139.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 111.000 0 0 2.000 0
Resultat: 87.000 -4.000 -23.000 -17.000 -17.000
Egenkapital: 25.000 -63.000 -58.000 -35.000 -18.000
Regnskap for  Svingen Byggservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 111.000 0 0 2.000 0
Driftskostnader -23.000 -4.000 -23.000 -19.000 -17.000
Driftsresultat 88.000 -4.000 -23.000 -17.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 87.000 -4.000 -23.000 -17.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 -4.000 -23.000 -17.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 0 0 10.000 20.000
Sum omløpsmidler 20.000 42.000 91.000 4.000 1.000
Sum eiendeler 52.000 42.000 91.000 14.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -93.000 -88.000 -65.000 -48.000
Sum egenkapital 25.000 -63.000 -58.000 -35.000 -18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 105.000 149.000 49.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 42.000 91.000 14.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.000 0 0 2.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 111.000 0 0 2.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 0 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -4.000 -13.000 -9.000 -7.000
Driftskostnader -23.000 -4.000 -23.000 -19.000 -17.000
Driftsresultat 88.000 -4.000 -23.000 -17.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 87.000 -4.000 -23.000 -17.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 0 0 10.000 20.000
Sum varige driftsmidler 32.000 0 0 10.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 0 0 10.000 20.000
Varebeholdning 42.000 35.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 12.000 2.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 0 44.000 2.000 0
Sum omløpsmidler 20.000 42.000 91.000 4.000 1.000
Sum eiendeler 52.000 42.000 91.000 14.000 21.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -93.000 -88.000 -65.000 -48.000
Sum egenkapital 25.000 -63.000 -58.000 -35.000 -18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 44.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 105.000 106.000 49.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 105.000 149.000 49.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 42.000 91.000 14.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -63.000 -58.000 -45.000 -39.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0 0.6 0.1 0
Likviditetsgrad 2 0.7 0 0.4 0.1 0
Soliditet 48.1 -63.7 -81.8
Resultatgrad 79.3
Rentedekningsgrad 88.0
Gjeldsgrad 1.1 -1.7 -2.6 -1.4 -2.2
Total kapitalrentabilitet 169.2 -9.5 -25.3 -121.4 -77.3
Signatur
01.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex