Svingen Borettslag
Juridisk navn:  Svingen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76950910
Postboks 287 Dronningens Gate 35 Fax: 76950920
8504 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 950502096
Aksjekapital: 2 NOK
Etableringsdato: 10/29/1965
Foretakstype: BRL
Revisor: Hålogaland Revisjon As
Regnskapsfører: Omt Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
4.89%
Resultat  
  
-62.32%
Egenkapital  
  
2.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.094.000 1.043.000 1.008.000 957.000 917.000
Resultat: 26.000 69.000 124.000 141.000 -2.248.000
Egenkapital: 964.000 937.000 869.000 745.000 604.000
Regnskap for  Svingen Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.094.000 1.043.000 1.008.000 957.000 917.000
Driftskostnader -1.015.000 -906.000 -821.000 -751.000 -3.120.000
Driftsresultat 80.000 137.000 188.000 206.000 -2.203.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 26.000 69.000 124.000 141.000 -2.248.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 69.000 124.000 141.000 -2.248.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.570.000 4.520.000 4.504.000 4.454.000 4.369.000
Sum omløpsmidler 93.000 171.000 222.000 339.000 311.000
Sum eiendeler 4.663.000 4.691.000 4.726.000 4.793.000 4.680.000
Sum opptjent egenkapital 961.000 935.000 866.000 743.000 602.000
Sum egenkapital 964.000 937.000 869.000 745.000 604.000
Sum langsiktig gjeld 3.671.000 3.744.000 3.842.000 3.905.000 3.932.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 10.000 16.000 143.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 4.662.000 4.691.000 4.726.000 4.793.000 4.681.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.094.000 1.043.000 1.008.000 957.000 917.000
Driftsinntekter 1.094.000 1.043.000 1.008.000 957.000 917.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -66.000 -79.000 -74.000 -69.000 -105.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -949.000 -827.000 -747.000 -682.000 -3.015.000
Driftskostnader -1.015.000 -906.000 -821.000 -751.000 -3.120.000
Driftsresultat 80.000 137.000 188.000 206.000 -2.203.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 26.000 69.000 124.000 141.000 -2.248.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.011.000 4.011.000 4.011.000 4.011.000 4.011.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.011.000 4.011.000 4.011.000 4.011.000 4.011.000
Sum finansielle anleggsmidler 559.000 509.000 493.000 443.000 358.000
Sum anleggsmidler 4.570.000 4.520.000 4.504.000 4.454.000 4.369.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 41.000 0 0
Andre fordringer 42.000 39.000 31.000 29.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 125.000 150.000 310.000 284.000
Sum omløpsmidler 93.000 171.000 222.000 339.000 311.000
Sum eiendeler 4.663.000 4.691.000 4.726.000 4.793.000 4.680.000
Sum opptjent egenkapital 961.000 935.000 866.000 743.000 602.000
Sum egenkapital 964.000 937.000 869.000 745.000 604.000
Sum avsetninger til forpliktelser 559.000 509.000 493.000 443.000 358.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.671.000 3.744.000 3.842.000 3.905.000 3.932.000
Leverandørgjeld 20.000 6.000 9.000 130.000 132.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 4.000 7.000 13.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 10.000 16.000 143.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 4.662.000 4.691.000 4.726.000 4.793.000 4.681.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 161.000 206.000 196.000 166.000
Likviditetsgrad 1 3.3 17.1 13.9 2.4 2.1
Likviditetsgrad 2 3.3 17.1 13.9 2.4 2.1
Soliditet 20.7 2 18.4 15.5 12.9
Resultatgrad 7.3 13.1 18.7 21.5 -240.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8 4 4.4 5.4 6.8
Total kapitalrentabilitet 1.7 2.9 4 4.3 -47.1
Signatur
13.11.2020
FORMANNEN (VARAFORMANNEN) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP
TEGNER LAGETS FIRMA.
Prokurister
24.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex