Svingen Borettslag
Juridisk navn:  Svingen Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32211500
Postboks 1035 Bragernes N Torggate 5/7 Fax: 32211501
3001 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 950757736
Aksjekapital: 2 NOK
Etableringsdato: 8/24/1970
Foretakstype: BRL
Revisor: Østlandske Revisorer As
Regnskapsfører: Nedre Buskerud Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
14.95%
Resultat  
  
-223.27%
Egenkapital  
  
-183.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.507.000 1.311.000 1.309.000 1.188.000 1.133.000
Resultat: -7.225.000 -2.235.000 326.000 360.000 102.000
Egenkapital: -3.281.000 3.945.000 6.180.000 5.854.000 5.494.000
Regnskap for  Svingen Borettslag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.507.000 1.311.000 1.309.000 1.188.000 1.133.000
Driftskostnader -8.493.000 -3.521.000 -995.000 -828.000 -1.046.000
Driftsresultat -6.985.000 -2.209.000 314.000 360.000 87.000
Finansinntekter 35.000 32.000 15.000 5.000 8.000
Finanskostnader -275.000 -57.000 -3.000 -5.000 7.000
Finans -240.000 -25.000 12.000 0 15.000
Resultat før skatt -7.225.000 -2.235.000 326.000 360.000 102.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -7.225.000 -2.235.000 326.000 360.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.596.000 7.957.000 5.563.000 5.561.000 5.560.000
Sum omløpsmidler 1.187.000 11.603.000 1.846.000 1.638.000 1.299.000
Sum eiendeler 12.783.000 19.560.000 7.409.000 7.199.000 6.859.000
Sum opptjent egenkapital -3.283.000 3.942.000 6.177.000 5.852.000 5.492.000
Sum egenkapital -3.281.000 3.945.000 6.180.000 5.854.000 5.494.000
Sum langsiktig gjeld 15.936.000 14.488.000 1.184.000 1.271.000 1.355.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 1.128.000 46.000 75.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 12.784.000 19.560.000 7.409.000 7.200.000 6.859.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.507.000 1.311.000 1.309.000 1.188.000 1.133.000
Driftsinntekter 1.507.000 1.311.000 1.309.000 1.188.000 1.133.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -113.000 -114.000 -114.000 -117.000 -108.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.380.000 -3.407.000 -881.000 -711.000 -938.000
Driftskostnader -8.493.000 -3.521.000 -995.000 -828.000 -1.046.000
Driftsresultat -6.985.000 -2.209.000 314.000 360.000 87.000
Finansinntekter 35.000 32.000 15.000 5.000 8.000
Finanskostnader -275.000 -57.000 -3.000 -5.000 7.000
Finans -240.000 -25.000 12.000 0 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -7.225.000 -2.235.000 326.000 360.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.596.000 7.424.000 5.034.000 5.034.000 5.034.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.596.000 7.424.000 5.034.000 5.034.000 5.034.000
Sum finansielle anleggsmidler 533.000 529.000 527.000 526.000
Sum anleggsmidler 11.596.000 7.957.000 5.563.000 5.561.000 5.560.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 0 0
Andre fordringer 193.000 20.000 73.000 113.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 995.000 11.583.000 1.768.000 1.525.000 1.289.000
Sum omløpsmidler 1.187.000 11.603.000 1.846.000 1.638.000 1.299.000
Sum eiendeler 12.783.000 19.560.000 7.409.000 7.199.000 6.859.000
Sum opptjent egenkapital -3.283.000 3.942.000 6.177.000 5.852.000 5.492.000
Sum egenkapital -3.281.000 3.945.000 6.180.000 5.854.000 5.494.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.936.000 14.488.000 1.184.000 1.271.000 1.355.000
Leverandørgjeld 108.000 1.118.000 33.000 59.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 6.000 8.000 12.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 129.000 1.128.000 46.000 75.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 12.784.000 19.560.000 7.409.000 7.200.000 6.859.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.058.000 10.475.000 1.800.000 1.563.000 1.289.000
Likviditetsgrad 1 9.2 10.3 40.1 21.8 129.9
Likviditetsgrad 2 9.2 10.3 40.1 21.8 129.9
Soliditet -25.7 20.2 83.4 81.3 80.1
Resultatgrad -463.5 -168.5 2 30.3 7.7
Rentedekningsgrad -25.4 -38.8 104.7 7 -12.4
Gjeldsgrad -4.9 4 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -54.4 -11.1 4.4 5.1 1.4
Signatur
21.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex