Svingen Arkitektkontor As
Juridisk navn:  Svingen Arkitektkontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Schleppegrells gate 20 Schleppegrells gate 20 Fax:
0556 Oslo 556 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919430966
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.67%
Resultat  
  
187.5%
Egenkapital  
  
60%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 443.000 596.000 473.000 281.000
Resultat: 42.000 -48.000 86.000 29.000
Egenkapital: 112.000 70.000 125.000 52.000
Regnskap for  Svingen Arkitektkontor As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 443.000 596.000 473.000 281.000
Driftskostnader -401.000 -644.000 -387.000 -252.000
Driftsresultat 42.000 -48.000 86.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 42.000 -48.000 86.000 29.000
Skattekostnad -7.000 -20.000 -7.000
Årsresultat 42.000 -55.000 66.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 225.000 152.000 195.000 122.000
Sum eiendeler 263.000 152.000 195.000 122.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 40.000 95.000 22.000
Sum egenkapital 112.000 70.000 125.000 52.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 82.000 71.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000 152.000 196.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 400.000 566.000 473.000 281.000
Andre inntekter 43.000 30.000 0 0
Driftsinntekter 443.000 596.000 473.000 281.000
Varekostnad -9.000 -114.000 -59.000 -65.000
Lønninger -232.000 -340.000 -144.000 -153.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -190.000 -184.000 -34.000
Driftskostnader -401.000 -644.000 -387.000 -252.000
Driftsresultat 42.000 -48.000 86.000 29.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 42.000 -55.000 66.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 38.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 38.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 26.000 13.000 76.000 0
Andre fordringer 26.000 64.000 67.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 173.000 75.000 53.000 109.000
Sum omløpsmidler 225.000 152.000 195.000 122.000
Sum eiendeler 263.000 152.000 195.000 122.000
Sum opptjent egenkapital 82.000 40.000 95.000 22.000
Sum egenkapital 112.000 70.000 125.000 52.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 1.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 20.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 63.000 21.000 23.000 48.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 59.000 28.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 82.000 71.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 263.000 152.000 196.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 70.000 124.000 51.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 2.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 2.7 1.7
Soliditet 42.6 46.1 63.8 42.3
Resultatgrad 9.5 -8.1 18.2 10.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.2 0.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 16.0 -31.6 43.9 23.6
Signatur
21.08.2017
Prokurister
21.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex