Svingen 12 As
Juridisk navn:  Svingen 12 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langbrygga 3 Langbrygga 3 Fax:
1767 Halden 1767 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 920867936
Aksjekapital: 99.650 NOK
Etableringsdato: 3/23/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
159.15%
Egenkapital  
  
506.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 515.000 0 7.459.000
Resultat: 97.000 -164.000 5.529.000
Egenkapital: 61.000 -15.000 113.000
Regnskap for  Svingen 12 As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 515.000 0 7.459.000
Driftskostnader -167.000 -54.000 -1.800.000
Driftsresultat 347.000 -54.000 5.658.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -250.000 -110.000 -129.000
Finans -250.000 -110.000 -129.000
Resultat før skatt 97.000 -164.000 5.529.000
Skattekostnad -21.000 36.000 -1.272.000
Årsresultat 76.000 -128.000 4.257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.173.000 36.000 0
Sum omløpsmidler 402.000 1.724.000 9.183.000
Sum eiendeler 20.575.000 1.760.000 9.183.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -128.000 0
Sum egenkapital 61.000 -15.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 20.486.000 1.775.000 3.541.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 0 5.529.000
Sum gjeld og egenkapital 20.576.000 1.760.000 9.183.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 7.459.000
Andre inntekter 515.000 0 0
Driftsinntekter 515.000 0 7.459.000
Varekostnad 0 0 -1.743.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -92.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -54.000 -57.000
Driftskostnader -167.000 -54.000 -1.800.000
Driftsresultat 347.000 -54.000 5.658.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -250.000 -110.000 -129.000
Finans -250.000 -110.000 -129.000
Konsernbidrag 0 0 -4.257.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 76.000 -128.000 4.257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 36.000 0
Fast eiendom 20.158.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.158.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.173.000 36.000 0
Varebeholdning 0 1.724.000 1.724.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 14.000 0 7.459.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 388.000 0 0
Sum omløpsmidler 402.000 1.724.000 9.183.000
Sum eiendeler 20.575.000 1.760.000 9.183.000
Sum opptjent egenkapital -52.000 -128.000 0
Sum egenkapital 61.000 -15.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 5.529.000
Sum langsiktig gjeld 20.486.000 1.775.000 3.541.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 0 5.529.000
Sum gjeld og egenkapital 20.576.000 1.760.000 9.183.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 373.000 1.724.000 3.654.000
Likviditetsgrad 1 13.9 1.7
Likviditetsgrad 2 13.9 0 1.3
Soliditet 0.3 -0.9 1.2
Resultatgrad 67.4 75.9
Rentedekningsgrad 1.4 -0.5 43.9
Gjeldsgrad 336.3 -118.3 80.3
Total kapitalrentabilitet 1.7 -3.1 61.6
Signatur
23.09.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex