Sverre Blandhol
Juridisk navn:  Sverre Blandhol
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22436985
Sørsletta 12A Sørsletta 12A Fax:
0756 Oslo 756 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991079580
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/17/2007
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Børresen & Wiersdalen As
Utvikling:
Omsetning  
  
64.1%
Resultat  
  
206.67%
Egenkapital  
  
-185.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 64.000 39.000 32.000 22.000 375.000
Resultat: 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Egenkapital: -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Regnskap for  Sverre Blandhol
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 64.000 39.000 32.000 22.000 375.000
Driftskostnader -48.000 -55.000 -45.000 -47.000 -31.000
Driftsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum eiendeler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 39.000 10.000 10.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 46.000 39.000 16.000 271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 64.000 27.000 21.000 11.000 368.000
Andre inntekter 0 13.000 12.000 11.000 7.000
Driftsinntekter 64.000 39.000 32.000 22.000 375.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -55.000 -45.000 -47.000 -31.000
Driftskostnader -48.000 -55.000 -45.000 -47.000 -31.000
Driftsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 344.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 -15.000 -12.000 -25.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 13.000 12.000 12.000 8.000
Andre fordringer 0 14.000 10.000 5.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 19.000 17.000 1.000 257.000
Sum omløpsmidler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum eiendeler 6.000 46.000 39.000 17.000 272.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum egenkapital -6.000 7.000 29.000 6.000 183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 29.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -1.000 0 0 0 88.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 39.000 10.000 10.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 6.000 46.000 39.000 16.000 271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 7.000 29.000 7.000 184.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.2 3.9 1.7 3.1
Likviditetsgrad 2 0.5 1.2 3.9 1.7 3.1
Soliditet 15.2 74.4 37.5 67.5
Resultatgrad 2 -38.5 -37.5 -113.6 91.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.6 0.3 1.7 0.5
Total kapitalrentabilitet 266.7 -32.6 -30.8 -156.3 126.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex