Sverre Andås As
Juridisk navn:  Sverre Andås As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vesterøya 42 Vesterøya 42 Fax:
4625 Flekkerøy 4625 Flekkerøy
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 994932632
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/11/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.02%
Resultat  
  
16.03%
Egenkapital  
  
32.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 309.000 271.000 124.000 168.000 212.000
Resultat: 304.000 262.000 118.000 162.000 203.000
Egenkapital: 1.240.000 936.000 674.000 557.000 394.000
Regnskap for  Sverre Andås As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 309.000 271.000 124.000 168.000 212.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -6.000 -6.000 -9.000
Driftsresultat 301.000 261.000 117.000 162.000 203.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 304.000 262.000 118.000 162.000 203.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 304.000 262.000 118.000 162.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 316.000 316.000 252.000 252.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.142.000 838.000 640.000 523.000 360.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.154.000 892.000 775.000 612.000
Sum opptjent egenkapital 1.210.000 906.000 644.000 527.000 364.000
Sum egenkapital 1.240.000 936.000 674.000 557.000 394.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.154.000 892.000 775.000 612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 277.000 264.000 124.000 168.000 212.000
Andre inntekter 32.000 7.000 0 0 0
Driftsinntekter 309.000 271.000 124.000 168.000 212.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -10.000 -6.000 -6.000 -9.000
Driftskostnader -8.000 -10.000 -6.000 -6.000 -9.000
Driftsresultat 301.000 261.000 117.000 162.000 203.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 3.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 304.000 262.000 118.000 162.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 316.000 316.000 252.000 252.000 252.000
Sum anleggsmidler 316.000 316.000 252.000 252.000 252.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 385.000 417.000 0 0 0
Kasse, bank 757.000 421.000 640.000 523.000 360.000
Sum omløpsmidler 1.142.000 838.000 640.000 523.000 360.000
Sum eiendeler 1.458.000 1.154.000 892.000 775.000 612.000
Sum opptjent egenkapital 1.210.000 906.000 644.000 527.000 364.000
Sum egenkapital 1.240.000 936.000 674.000 557.000 394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000
Sum kortsiktig gjeld 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 1.458.000 1.154.000 892.000 775.000 612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 924.000 620.000 422.000 305.000 142.000
Likviditetsgrad 1 5.2 3.8 2.9 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 5.2 3.8 2.9 2.4 1.7
Soliditet 85.0 81.1 75.6 71.9 64.4
Resultatgrad 97.4 96.3 94.4 96.4 95.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 20.9 22.7 13.2 20.9 33.2
Signatur
26.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex