Svenn O'S Graveutførelse As
Juridisk navn:  Svenn O'S Graveutførelse As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90218845
Røed Røed Fax:
7970 Kolvereid 7970 Kolvereid
Fylke: Kommune:
Trøndelag Nærøysund 
Org.nr: 997044398
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 5/23/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Leka Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.19%
Resultat  
  
-54.56%
Egenkapital  
  
10.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.480.000 7.825.000 7.328.000 5.584.000 5.885.000
Resultat: 738.000 1.624.000 1.187.000 668.000 1.596.000
Egenkapital: 6.048.000 5.472.000 4.208.000 3.272.000 2.746.000
Regnskap for  Svenn O'S Graveutførelse As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.480.000 7.825.000 7.328.000 5.584.000 5.885.000
Driftskostnader -5.738.000 -6.125.000 -6.023.000 -4.806.000 -4.178.000
Driftsresultat 742.000 1.700.000 1.305.000 778.000 1.708.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -78.000 -120.000 -114.000 -116.000
Finans -4.000 -75.000 -118.000 -109.000 -112.000
Resultat før skatt 738.000 1.624.000 1.187.000 668.000 1.596.000
Skattekostnad -163.000 -360.000 -251.000 -142.000 -382.000
Årsresultat 575.000 1.264.000 936.000 526.000 1.213.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.949.000 5.460.000 5.948.000 5.481.000 5.383.000
Sum omløpsmidler 3.476.000 2.702.000 2.764.000 3.212.000 2.778.000
Sum eiendeler 8.425.000 8.162.000 8.712.000 8.693.000 8.161.000
Sum opptjent egenkapital 5.748.000 5.172.000 3.908.000 2.972.000 2.446.000
Sum egenkapital 6.048.000 5.472.000 4.208.000 3.272.000 2.746.000
Sum langsiktig gjeld 511.000 991.000 3.096.000 4.307.000 3.697.000
Sum kortsiktig gjeld 1.866.000 1.700.000 1.408.000 1.112.000 1.718.000
Sum gjeld og egenkapital 8.425.000 8.163.000 8.712.000 8.691.000 8.161.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.313.000 6.877.000 6.751.000 5.182.000 5.404.000
Andre inntekter 167.000 948.000 577.000 402.000 481.000
Driftsinntekter 6.480.000 7.825.000 7.328.000 5.584.000 5.885.000
Varekostnad -726.000 -965.000 -296.000 -691.000 -915.000
Lønninger -1.687.000 -1.703.000 -2.036.000 -1.010.000 -733.000
Avskrivning -1.222.000 -1.248.000 -1.179.000 -1.021.000 -878.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.103.000 -2.209.000 -2.512.000 -2.084.000 -1.652.000
Driftskostnader -5.738.000 -6.125.000 -6.023.000 -4.806.000 -4.178.000
Driftsresultat 742.000 1.700.000 1.305.000 778.000 1.708.000
Finansinntekter 2.000 3.000 2.000 5.000 4.000
Finanskostnader -6.000 -78.000 -120.000 -114.000 -116.000
Finans -4.000 -75.000 -118.000 -109.000 -112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 575.000 1.264.000 936.000 526.000 1.213.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 190.000 206.000 223.000 240.000 41.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.760.000 5.254.000 5.725.000 5.241.000 5.343.000
Sum varige driftsmidler 4.949.000 5.460.000 5.948.000 5.481.000 5.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.949.000 5.460.000 5.948.000 5.481.000 5.383.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 476.000 201.000 1.022.000 823.000 984.000
Andre fordringer 269.000 187.000 73.000 73.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.730.000 2.314.000 1.669.000 2.316.000 1.730.000
Sum omløpsmidler 3.476.000 2.702.000 2.764.000 3.212.000 2.778.000
Sum eiendeler 8.425.000 8.162.000 8.712.000 8.693.000 8.161.000
Sum opptjent egenkapital 5.748.000 5.172.000 3.908.000 2.972.000 2.446.000
Sum egenkapital 6.048.000 5.472.000 4.208.000 3.272.000 2.746.000
Sum avsetninger til forpliktelser 511.000 605.000 528.000 490.000 455.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 511.000 991.000 3.096.000 4.307.000 3.697.000
Leverandørgjeld 425.000 325.000 157.000 513.000 580.000
Betalbar skatt 257.000 284.000 213.000 107.000 208.000
Skyldig offentlige avgifter 484.000 252.000 107.000 129.000 241.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 701.000 838.000 931.000 363.000 689.000
Sum kortsiktig gjeld 1.866.000 1.700.000 1.408.000 1.112.000 1.718.000
Sum gjeld og egenkapital 8.425.000 8.163.000 8.712.000 8.691.000 8.161.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.610.000 1.002.000 1.356.000 2.100.000 1.060.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 2 2.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 2 2.9 1.6
Soliditet 71.8 6 48.3 37.6 33.6
Resultatgrad 11.5 21.7 17.8 13.9 2
Rentedekningsgrad 123.7 21.8 10.9 6.8 14.7
Gjeldsgrad 0.4 0.5 1.1 1.7 2
Total kapitalrentabilitet 8.8 20.9 1 9 2
Signatur
03.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex