Svenn Arild Fiskvik AS
Juridisk navn:  Svenn Arild Fiskvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72899070
Bolignummer H0403 Harald Torps veg 29 Harald Torps Veg 29 Fax:
7091 Tiller 7091 Tiller
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 988723592
Aksjekapital: 1.480.000 NOK
Etableringsdato: 9/29/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-35.59%
Egenkapital  
  
2.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 38.000 59.000 110.000 111.000 108.000
Egenkapital: 1.615.000 1.578.000 2.276.000 2.269.000 2.161.000
Regnskap for  Svenn Arild Fiskvik AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Driftsresultat -6.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finansinntekter 118.000 96.000 168.000 134.000 133.000
Finanskostnader -73.000 -35.000 -56.000 -22.000 -25.000
Finans 45.000 61.000 112.000 112.000 108.000
Resultat før skatt 38.000 59.000 110.000 111.000 108.000
Skattekostnad -1.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Årsresultat 38.000 55.000 107.000 108.000 104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.616.000 1.581.000 2.280.000 2.272.000 2.165.000
Sum eiendeler 1.616.000 1.581.000 2.280.000 2.272.000 2.165.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 91.000 790.000 783.000 675.000
Sum egenkapital 1.615.000 1.578.000 2.276.000 2.269.000 2.161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.617.000 1.581.000 2.280.000 2.273.000 2.165.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Driftskostnader -6.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Driftsresultat -6.000 -1.000 -2.000 -1.000 0
Finansinntekter 118.000 96.000 168.000 134.000 133.000
Finanskostnader -73.000 -35.000 -56.000 -22.000 -25.000
Finans 45.000 61.000 112.000 112.000 108.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 55.000 107.000 108.000 104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 567.000 657.000 0 1.025.000 658.000
Kasse, bank 1.049.000 924.000 2.280.000 1.247.000 1.507.000
Sum omløpsmidler 1.616.000 1.581.000 2.280.000 2.272.000 2.165.000
Sum eiendeler 1.616.000 1.581.000 2.280.000 2.272.000 2.165.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 91.000 790.000 783.000 675.000
Sum egenkapital 1.615.000 1.578.000 2.276.000 2.269.000 2.161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 1.617.000 1.581.000 2.280.000 2.273.000 2.165.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.615.000 1.578.000 2.277.000 2.269.000 2.162.000
Likviditetsgrad 1 1 5 7 757.3 721.7
Likviditetsgrad 2 1 5 7 757.3 721.7
Soliditet 99.9 99.8 99.9 99.9 99.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 0
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.9 6 7.3 5.9 6.1
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex