BoGrønt Myrvold
Juridisk navn:  Sven Myrvold AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63970590
Gamle Trondheimsveg 16 Gamle Trondheimsveg 16 Fax: 63973813
2053 Jessheim 2053 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 959095353
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 8/28/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Nannestad Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
27.72%
Resultat  
  
287.95%
Egenkapital  
  
-12.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.487.000 27.001.000 21.801.000 24.724.000 21.810.000
Resultat: 9.206.000 2.373.000 1.767.000 2.328.000 3.887.000
Egenkapital: 23.114.000 26.523.000 24.615.000 23.453.000 21.881.000
Regnskap for  BoGrønt Myrvold
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.487.000 27.001.000 21.801.000 24.724.000 21.810.000
Driftskostnader -24.988.000 -24.926.000 -20.123.000 -22.554.000 -18.053.000
Driftsresultat 9.499.000 2.075.000 1.678.000 2.170.000 3.757.000
Finansinntekter -290.000 304.000 96.000 160.000 161.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -6.000 -2.000 -30.000
Finans -293.000 297.000 90.000 158.000 131.000
Resultat før skatt 9.206.000 2.373.000 1.767.000 2.328.000 3.887.000
Skattekostnad -2.103.000 -465.000 -405.000 -557.000 -968.000
Årsresultat 7.103.000 1.908.000 1.362.000 1.772.000 2.920.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.322.000 7.666.000 7.516.000 8.138.000 8.005.000
Sum omløpsmidler 20.169.000 22.853.000 20.252.000 18.424.000 17.284.000
Sum eiendeler 27.491.000 30.519.000 27.768.000 26.562.000 25.289.000
Sum opptjent egenkapital 22.901.000 26.223.000 24.315.000 23.153.000 21.581.000
Sum egenkapital 23.114.000 26.523.000 24.615.000 23.453.000 21.881.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.378.000 3.997.000 3.153.000 3.110.000 3.409.000
Sum gjeld og egenkapital 27.492.000 30.520.000 27.768.000 26.563.000 25.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.031.000 26.667.000 21.390.000 24.441.000 21.704.000
Andre inntekter 456.000 334.000 410.000 283.000 106.000
Driftsinntekter 34.487.000 27.001.000 21.801.000 24.724.000 21.810.000
Varekostnad -12.688.000 -10.251.000 -8.830.000 -10.918.000 -6.921.000
Lønninger -8.306.000 -10.859.000 -7.371.000 -7.957.000 -7.535.000
Avskrivning -648.000 -657.000 -636.000 -634.000 -575.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.346.000 -3.159.000 -3.286.000 -3.045.000 -3.022.000
Driftskostnader -24.988.000 -24.926.000 -20.123.000 -22.554.000 -18.053.000
Driftsresultat 9.499.000 2.075.000 1.678.000 2.170.000 3.757.000
Finansinntekter -290.000 304.000 96.000 160.000 161.000
Finanskostnader -3.000 -7.000 -6.000 -2.000 -30.000
Finans -293.000 297.000 90.000 158.000 131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -7.902.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 7.103.000 1.908.000 1.362.000 1.772.000 2.920.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 163.000 126.000 85.000 52.000 30.000
Fast eiendom 5.477.000 5.629.000 5.788.000 5.643.000 5.726.000
Maskiner anlegg 785.000 1.061.000 661.000 951.000 797.000
Driftsløsøre 425.000 392.000 557.000 768.000 733.000
Sum varige driftsmidler 6.687.000 7.082.000 7.006.000 7.361.000 7.256.000
Sum finansielle anleggsmidler 473.000 458.000 425.000 725.000 720.000
Sum anleggsmidler 7.322.000 7.666.000 7.516.000 8.138.000 8.005.000
Varebeholdning 4.769.000 5.068.000 5.656.000 5.234.000 5.410.000
Kundefordringer 331.000 1.000 206.000 79.000 212.000
Andre fordringer 84.000 107.000 135.000 213.000 244.000
Sum investeringer 4.549.000 4.457.000 4.203.000 4.183.000 2.089.000
Kasse, bank 10.436.000 13.221.000 10.052.000 8.715.000 9.329.000
Sum omløpsmidler 20.169.000 22.853.000 20.252.000 18.424.000 17.284.000
Sum eiendeler 27.491.000 30.519.000 27.768.000 26.562.000 25.289.000
Sum opptjent egenkapital 22.901.000 26.223.000 24.315.000 23.153.000 21.581.000
Sum egenkapital 23.114.000 26.523.000 24.615.000 23.453.000 21.881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 131.000 334.000 642.000 392.000 542.000
Betalbar skatt 2.140.000 507.000 438.000 579.000 1.011.000
Skyldig offentlige avgifter 1.201.000 2.384.000 884.000 1.128.000 846.000
Utbytte -7.902.000 0 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 906.000 772.000 989.000 810.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 4.378.000 3.997.000 3.153.000 3.110.000 3.409.000
Sum gjeld og egenkapital 27.492.000 30.520.000 27.768.000 26.563.000 25.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.791.000 18.856.000 17.099.000 15.314.000 13.875.000
Likviditetsgrad 1 4.6 5.7 6.4 5.9 5.1
Likviditetsgrad 2 3.5 4.4 4.6 4.2 3.5
Soliditet 84.1 86.9 88.6 88.3 86.5
Resultatgrad 27.5 7.7 7.7 8.8 17.2
Rentedekningsgrad 3.166.3 296.4 279.7 1 125.2
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 33.5 7.8 6.4 8.8 15.5
Signatur
04.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex