Svein & Asbjørn Betongservice As
Juridisk navn:  Svein & Asbjørn Betongservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95986610
v/ Asbjørn Hokseggen Kaasen Fax: 72854349
7228 Kvål 7228 Kvål
Fylke: Kommune:
Trøndelag Melhus
Org.nr: 983706894
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/3/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Melhus Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.03%
Resultat  
  
84.85%
Egenkapital  
  
-2.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.612.000 2.106.000 1.897.000 2.780.000 2.198.000
Resultat: -20.000 -132.000 -117.000 84.000 -76.000
Egenkapital: 762.000 782.000 914.000 1.031.000 966.000
Regnskap for  Svein & Asbjørn Betongservice As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.612.000 2.106.000 1.897.000 2.780.000 2.198.000
Driftskostnader -2.640.000 -2.254.000 -2.027.000 -2.767.000 -2.298.000
Driftsresultat -27.000 -148.000 -130.000 13.000 -100.000
Finansinntekter 7.000 16.000 14.000 71.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 7.000 16.000 14.000 71.000 25.000
Resultat før skatt -20.000 -132.000 -117.000 84.000 -76.000
Skattekostnad 0 0 -18.000 20.000
Årsresultat -20.000 -132.000 -117.000 65.000 -56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 31.000 47.000 76.000 137.000
Sum omløpsmidler 1.161.000 1.122.000 1.262.000 1.591.000 1.314.000
Sum eiendeler 1.178.000 1.153.000 1.309.000 1.667.000 1.451.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 682.000 814.000 931.000 866.000
Sum egenkapital 762.000 782.000 914.000 1.031.000 966.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 13.000
Sum kortsiktig gjeld 416.000 372.000 396.000 636.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 1.178.000 1.154.000 1.310.000 1.667.000 1.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.612.000 2.106.000 1.897.000 2.780.000 2.198.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.612.000 2.106.000 1.897.000 2.780.000 2.198.000
Varekostnad -1.478.000 -1.053.000 -872.000 -1.453.000 -1.122.000
Lønninger -890.000 -884.000 -837.000 -826.000 -825.000
Avskrivning -14.000 -16.000 -29.000 -60.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -258.000 -301.000 -289.000 -428.000 -277.000
Driftskostnader -2.640.000 -2.254.000 -2.027.000 -2.767.000 -2.298.000
Driftsresultat -27.000 -148.000 -130.000 13.000 -100.000
Finansinntekter 7.000 16.000 14.000 71.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 7.000 16.000 14.000 71.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 -132.000 -117.000 65.000 -56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 17.000 24.000 33.000 55.000 90.000
Maskiner anlegg 1.000 8.000 15.000 22.000 47.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 31.000 47.000 76.000 137.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 31.000 47.000 76.000 137.000
Varebeholdning 0 0 40.000 73.000
Kundefordringer 48.000 75.000 403.000 375.000 113.000
Andre fordringer 7.000 20.000 0 15.000 13.000
Sum investeringer 804.000 804.000 795.000 787.000 721.000
Kasse, bank 302.000 223.000 64.000 374.000 394.000
Sum omløpsmidler 1.161.000 1.122.000 1.262.000 1.591.000 1.314.000
Sum eiendeler 1.178.000 1.153.000 1.309.000 1.667.000 1.451.000
Sum opptjent egenkapital 662.000 682.000 814.000 931.000 866.000
Sum egenkapital 762.000 782.000 914.000 1.031.000 966.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 13.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 13.000
Leverandørgjeld 141.000 69.000 89.000 289.000 111.000
Betalbar skatt 0 0 32.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 88.000 114.000 117.000 113.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 189.000 190.000 203.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 416.000 372.000 396.000 636.000 472.000
Sum gjeld og egenkapital 1.178.000 1.154.000 1.310.000 1.667.000 1.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 745.000 750.000 866.000 955.000 842.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3 3.2 2.5 2.8
Likviditetsgrad 2 2.8 3 3.2 2.4 2.6
Soliditet 64.7 67.8 69.8 61.8 66.6
Resultatgrad -1.0 -6.9 0.5 -4.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.4 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.7 -11.4 -8.9 5 -5.2
Signatur
02.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
02.04.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex