Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Svein Ringstad AS
Juridisk navn:  Svein Ringstad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32851221
Gjellebekkstubben Gjellebekkstubben Fax:
3420 Lierskogen 3420 Lierskogen
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 926113003
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/7/1980 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alna Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.49%
Resultat  
  
56.5%
Egenkapital  
  
7.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 584.000 865.000 976.000 1.219.000 1.164.000
Resultat: 277.000 177.000 187.000 420.000 301.000
Egenkapital: 3.173.000 2.946.000 2.805.000 2.663.000 2.356.000
Regnskap for  Svein Ringstad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 584.000 865.000 976.000 1.219.000 1.164.000
Driftskostnader -338.000 -694.000 -801.000 -809.000 -865.000
Driftsresultat 246.000 172.000 176.000 411.000 299.000
Finansinntekter 32.000 7.000 12.000 15.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -6.000 -10.000
Finans 32.000 6.000 11.000 9.000 2.000
Resultat før skatt 277.000 177.000 187.000 420.000 301.000
Skattekostnad -51.000 -36.000 -45.000 -113.000 -77.000
Årsresultat 226.000 141.000 142.000 307.000 224.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.198.000 1.182.000 1.192.000 1.265.000 1.374.000
Sum omløpsmidler 2.252.000 1.942.000 1.908.000 1.766.000 2.352.000
Sum eiendeler 3.450.000 3.124.000 3.100.000 3.031.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 3.073.000 2.846.000 2.705.000 2.563.000 2.256.000
Sum egenkapital 3.173.000 2.946.000 2.805.000 2.663.000 2.356.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 278.000 177.000 295.000 368.000 1.371.000
Sum gjeld og egenkapital 3.451.000 3.123.000 3.100.000 3.031.000 3.727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 613.000 616.000 681.000 727.000
Andre inntekter 584.000 252.000 360.000 539.000 436.000
Driftsinntekter 584.000 865.000 976.000 1.219.000 1.164.000
Varekostnad 0 0 0 -3.000 0
Lønninger -1.000 -1.000 -3.000 0 0
Avskrivning -22.000 -39.000 -73.000 -109.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -315.000 -654.000 -725.000 -697.000 -770.000
Driftskostnader -338.000 -694.000 -801.000 -809.000 -865.000
Driftsresultat 246.000 172.000 176.000 411.000 299.000
Finansinntekter 32.000 7.000 12.000 15.000 12.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -6.000 -10.000
Finans 32.000 6.000 11.000 9.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 226.000 141.000 142.000 307.000 224.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.140.000 1.143.000 1.147.000 1.150.000 1.154.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 38.000 46.000 115.000 220.000
Sum varige driftsmidler 1.198.000 1.182.000 1.192.000 1.265.000 1.374.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.198.000 1.182.000 1.192.000 1.265.000 1.374.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 121.000 0 0 0 18.000
Andre fordringer 23.000 1.474.000 1.180.000 569.000 1.381.000
Sum investeringer 59.000 43.000 39.000 32.000 23.000
Kasse, bank 2.049.000 425.000 689.000 1.166.000 930.000
Sum omløpsmidler 2.252.000 1.942.000 1.908.000 1.766.000 2.352.000
Sum eiendeler 3.450.000 3.124.000 3.100.000 3.031.000 3.726.000
Sum opptjent egenkapital 3.073.000 2.846.000 2.705.000 2.563.000 2.256.000
Sum egenkapital 3.173.000 2.946.000 2.805.000 2.663.000 2.356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 98.000 38.000 64.000 59.000 145.000
Betalbar skatt 51.000 36.000 45.000 113.000 77.000
Skyldig offentlige avgifter 11.000 1.000 5.000 0 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.000 103.000 181.000 197.000 1.111.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 177.000 295.000 368.000 1.371.000
Sum gjeld og egenkapital 3.451.000 3.123.000 3.100.000 3.031.000 3.727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.974.000 1.765.000 1.613.000 1.398.000 981.000
Likviditetsgrad 1 8.1 1 6.5 4.8 1.7
Likviditetsgrad 2 8.1 1 6.5 4.8 1.8
Soliditet 91.9 94.3 90.5 87.9 63.2
Resultatgrad 42.1 19.9 1 33.7 25.7
Rentedekningsgrad 1 1 68.5 31.1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.1 5.7 6.1 14.1 8.3
Signatur
23.01.2020
SIGNATUR
RINGSTAD SVEIN
Prokurister
23.01.2020
PROKURA HVER FOR SEG
RINGSTAD SVEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex