Svein Andresen Consult AS
Juridisk navn:  Svein Andresen Consult AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55500050
Janaflaten 50 Janaflaten 50 Fax: 55500051
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 880783602
Aksjekapital: 201.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/29/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Regnskapsfører: Råd & Regnskap Sotra As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.76%
Resultat  
  
23.51%
Egenkapital  
  
40.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.841.000 12.610.000 6.480.000 6.194.000 4.115.000
Resultat: 7.576.000 6.134.000 585.000 633.000 -2.332.000
Egenkapital: 11.029.000 7.840.000 5.935.000 6.849.000 6.216.000
Regnskap for  Svein Andresen Consult AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.841.000 12.610.000 6.480.000 6.194.000 4.115.000
Driftskostnader -6.257.000 -6.504.000 -5.906.000 -5.571.000 -6.458.000
Driftsresultat 7.584.000 6.106.000 573.000 622.000 -2.344.000
Finansinntekter 15.000 31.000 16.000 16.000 17.000
Finanskostnader -23.000 -3.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans -8.000 28.000 12.000 12.000 12.000
Resultat før skatt 7.576.000 6.134.000 585.000 633.000 -2.332.000
Skattekostnad -1.388.000 -1.228.000 0 0 -522.000
Årsresultat 6.189.000 4.906.000 585.000 633.000 -2.854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.643.000 3.563.000 2.114.000 2.162.000 2.383.000
Sum omløpsmidler 12.927.000 9.704.000 6.244.000 5.600.000 4.459.000
Sum eiendeler 33.570.000 13.267.000 8.358.000 7.762.000 6.842.000
Sum opptjent egenkapital 10.828.000 7.639.000 5.734.000 6.648.000 6.015.000
Sum egenkapital 11.029.000 7.840.000 5.935.000 6.849.000 6.216.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22.541.000 5.427.000 2.423.000 912.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 33.570.000 13.267.000 8.358.000 7.761.000 6.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.841.000 12.610.000 6.480.000 6.148.000 4.115.000
Andre inntekter 0 0 46.000 0
Driftsinntekter 13.841.000 12.610.000 6.480.000 6.194.000 4.115.000
Varekostnad -1.124.000 -1.157.000 -492.000 -578.000 -135.000
Lønninger -3.095.000 -3.151.000 -3.018.000 -2.697.000 -3.106.000
Avskrivning -673.000 -727.000 -982.000 -1.184.000 -1.336.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.365.000 -1.469.000 -1.414.000 -1.112.000 -1.881.000
Driftskostnader -6.257.000 -6.504.000 -5.906.000 -5.571.000 -6.458.000
Driftsresultat 7.584.000 6.106.000 573.000 622.000 -2.344.000
Finansinntekter 15.000 31.000 16.000 16.000 17.000
Finanskostnader -23.000 -3.000 -4.000 -4.000 -5.000
Finans -8.000 28.000 12.000 12.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -1.500.000 0 0
Årsresultat 6.189.000 4.906.000 585.000 633.000 -2.854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.401.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.191.000 3.477.000 2.059.000 2.088.000 2.284.000
Driftsløsøre 51.000 86.000 29.000 74.000 99.000
Sum varige driftsmidler 20.643.000 3.563.000 2.089.000 2.162.000 2.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 25.000 0 0
Sum anleggsmidler 20.643.000 3.563.000 2.114.000 2.162.000 2.383.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Kundefordringer 3.560.000 1.647.000 1.595.000 1.962.000 265.000
Andre fordringer 74.000 73.000 70.000 111.000 146.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.243.000 7.934.000 4.529.000 3.478.000 3.998.000
Sum omløpsmidler 12.927.000 9.704.000 6.244.000 5.600.000 4.459.000
Sum eiendeler 33.570.000 13.267.000 8.358.000 7.762.000 6.842.000
Sum opptjent egenkapital 10.828.000 7.639.000 5.734.000 6.648.000 6.015.000
Sum egenkapital 11.029.000 7.840.000 5.935.000 6.849.000 6.216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 17.103.000 237.000 356.000 323.000 77.000
Betalbar skatt 1.388.000 1.228.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 712.000 623.000 284.000 250.000 174.000
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.338.000 3.340.000 1.783.000 339.000 375.000
Sum kortsiktig gjeld 22.541.000 5.427.000 2.423.000 912.000 626.000
Sum gjeld og egenkapital 33.570.000 13.267.000 8.358.000 7.761.000 6.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.614.000 4.277.000 3.821.000 4.688.000 3.833.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.8 2.6 6.1 7
Likviditetsgrad 2 0.6 1.8 2.6 6.1 7
Soliditet 32.9 59.1 7 88.2 90.9
Resultatgrad 54.8 48.4 8.8 1
Rentedekningsgrad 329.7 2035.3 143.3 155.5 -468.8
Gjeldsgrad 2.0 0.7 0.4 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.6 46.3 7 8.2
Signatur
08.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex