Sør-Vest Consultants AS
Juridisk navn:  Svc As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51207025
Leilighet 508 Verven 10 Leilighet 508 Verven 10 Fax: 51207024
4014 Stavanger 4014 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 875334042
Aksjekapital: 342.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/28/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67%
Resultat  
  
-72.6%
Egenkapital  
  
95.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.998.000 6.054.000 4.523.000 5.271.000 9.094.000
Resultat: 231.000 843.000 382.000 195.000 -1.553.000
Egenkapital: 474.000 243.000 -600.000 -983.000 -1.177.000
Regnskap for  Sør-Vest Consultants AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.998.000 6.054.000 4.523.000 5.271.000 9.094.000
Driftskostnader -1.610.000 -5.043.000 -4.004.000 -4.866.000 -10.480.000
Driftsresultat 388.000 1.011.000 518.000 404.000 -1.386.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader -157.000 -168.000 -139.000 -210.000 -167.000
Finans -157.000 -168.000 -136.000 -210.000 -167.000
Resultat før skatt 231.000 843.000 382.000 195.000 -1.553.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 843.000 382.000 195.000 -1.553.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.211.000 3.151.000 1.384.000 687.000 2.367.000
Sum omløpsmidler 281.000 641.000 1.423.000 547.000 2.457.000
Sum eiendeler 3.492.000 3.792.000 2.807.000 1.234.000 4.824.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 -103.000 -946.000 -1.328.000 -1.523.000
Sum egenkapital 474.000 243.000 -600.000 -983.000 -1.177.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.018.000 3.550.000 3.408.000 2.216.000 6.001.000
Sum gjeld og egenkapital 3.492.000 3.793.000 2.808.000 1.234.000 4.824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.998.000 6.054.000 4.523.000 5.271.000 9.094.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.998.000 6.054.000 4.523.000 5.271.000 9.094.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -934.000 -3.900.000 -2.845.000 -3.444.000 -8.771.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -676.000 -1.143.000 -1.159.000 -1.422.000 -1.709.000
Driftskostnader -1.610.000 -5.043.000 -4.004.000 -4.866.000 -10.480.000
Driftsresultat 388.000 1.011.000 518.000 404.000 -1.386.000
Finansinntekter 0 3.000 0 0
Finanskostnader -157.000 -168.000 -139.000 -210.000 -167.000
Finans -157.000 -168.000 -136.000 -210.000 -167.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 231.000 843.000 382.000 195.000 -1.553.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.211.000 3.151.000 1.384.000 687.000 2.367.000
Sum anleggsmidler 3.211.000 3.151.000 1.384.000 687.000 2.367.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 174.000 518.000 1.176.000 253.000 2.011.000
Andre fordringer 107.000 26.000 129.000 208.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 97.000 119.000 85.000 408.000
Sum omløpsmidler 281.000 641.000 1.423.000 547.000 2.457.000
Sum eiendeler 3.492.000 3.792.000 2.807.000 1.234.000 4.824.000
Sum opptjent egenkapital 128.000 -103.000 -946.000 -1.328.000 -1.523.000
Sum egenkapital 474.000 243.000 -600.000 -983.000 -1.177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.755.000 2.033.000 1.834.000 1.597.000 2.983.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 258.000 297.000 47.000 91.000 95.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 549.000 394.000 562.000 10.000 1.526.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 826.000 965.000 517.000 1.397.000
Sum kortsiktig gjeld 3.018.000 3.550.000 3.408.000 2.216.000 6.001.000
Sum gjeld og egenkapital 3.492.000 3.793.000 2.808.000 1.234.000 4.824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.737.000 -2.909.000 -1.985.000 -1.669.000 -3.544.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4
Soliditet 13.6 6.4 -21.4 -79.7 -24.4
Resultatgrad 19.4 16.7 11.5 7.7 -15.2
Rentedekningsgrad 2.5 6 3.7 1.9 -8.3
Gjeldsgrad 6.4 14.6 -5.7 -2.3 -5.1
Total kapitalrentabilitet 11.1 26.7 18.6 32.8 -28.7
Signatur
25.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.10.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex