Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Support Not Protect As
Juridisk navn:  Support Not Protect As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestre Torggaten 22 Vestre Torggaten 22 Fax:
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921182996
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.13%
Resultat  
  
-119.03%
Egenkapital  
  
-13.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 710.000 572.000 381.000
Resultat: -51.000 268.000 165.000
Egenkapital: 319.000 370.000 161.000
Regnskap for  Support Not Protect As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 710.000 572.000 381.000
Driftskostnader -761.000 -305.000 -213.000
Driftsresultat -51.000 268.000 167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Resultat før skatt -51.000 268.000 165.000
Skattekostnad -59.000 -34.000
Årsresultat -51.000 209.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000 61.000 76.000
Sum omløpsmidler 654.000 433.000 147.000
Sum eiendeler 707.000 494.000 223.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 340.000 131.000
Sum egenkapital 319.000 370.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 388.000 124.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 494.000 223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 710.000 572.000 381.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 710.000 572.000 381.000
Varekostnad -398.000 -73.000 -4.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -17.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -217.000 -209.000
Driftskostnader -761.000 -305.000 -213.000
Driftsresultat -51.000 268.000 167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -51.000 209.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 53.000 61.000 76.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 53.000 61.000 76.000
Varebeholdning 0 4.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 654.000 433.000 143.000
Sum omløpsmidler 654.000 433.000 147.000
Sum eiendeler 707.000 494.000 223.000
Sum opptjent egenkapital 289.000 340.000 131.000
Sum egenkapital 319.000 370.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 26.000 39.000 12.000
Betalbar skatt 59.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 362.000 25.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 388.000 124.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 494.000 223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 266.000 309.000 85.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3.5 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 3.5 2.3
Soliditet 45.1 74.9 72.2
Resultatgrad -7.2 46.9 43.8
Rentedekningsgrad 83.5
Gjeldsgrad 1.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet -7.2 54.3 74.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex