Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Support Not Protect As
Juridisk navn:  Support Not Protect As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestre Torggaten 22 Vestre Torggaten 22 Fax:
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921182996
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/28/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.83%
Resultat  
  
756.86%
Egenkapital  
  
85.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 865.000 710.000 572.000 381.000
Resultat: 335.000 -51.000 268.000 165.000
Egenkapital: 592.000 319.000 370.000 161.000
Regnskap for  Support Not Protect As
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 865.000 710.000 572.000 381.000
Driftskostnader -530.000 -761.000 -305.000 -213.000
Driftsresultat 335.000 -51.000 268.000 167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Resultat før skatt 335.000 -51.000 268.000 165.000
Skattekostnad -63.000 -59.000 -34.000
Årsresultat 273.000 -51.000 209.000 131.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 53.000 61.000 76.000
Sum omløpsmidler 933.000 654.000 433.000 147.000
Sum eiendeler 962.000 707.000 494.000 223.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 289.000 340.000 131.000
Sum egenkapital 592.000 319.000 370.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 370.000 388.000 124.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 707.000 494.000 223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 865.000 710.000 572.000 381.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 865.000 710.000 572.000 381.000
Varekostnad -151.000 -398.000 -73.000 -4.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -16.000 -17.000 -15.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -346.000 -217.000 -209.000
Driftskostnader -530.000 -761.000 -305.000 -213.000
Driftsresultat 335.000 -51.000 268.000 167.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -2.000
Finans 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 273.000 -51.000 209.000 131.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 29.000 53.000 61.000 76.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 53.000 61.000 76.000
Varebeholdning 0 4.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 927.000 654.000 433.000 143.000
Sum omløpsmidler 933.000 654.000 433.000 147.000
Sum eiendeler 962.000 707.000 494.000 223.000
Sum opptjent egenkapital 562.000 289.000 340.000 131.000
Sum egenkapital 592.000 319.000 370.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 57.000 26.000 39.000 12.000
Betalbar skatt 63.000 59.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 362.000 25.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 370.000 388.000 124.000 62.000
Sum gjeld og egenkapital 962.000 707.000 494.000 223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 563.000 266.000 309.000 85.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.7 3.5 2.4
Likviditetsgrad 2 2.5 1.7 3.5 2.3
Soliditet 61.5 45.1 74.9 72.2
Resultatgrad 38.7 -7.2 46.9 43.8
Rentedekningsgrad 83.5
Gjeldsgrad 0.6 1.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 34.8 -7.2 54.3 74.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex