Superoffice AS
Juridisk navn:  Superoffice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23354000
Postboks 1884 Vika Wergelandsveien 27 Fax: 22517001
0124 Oslo 167 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 956753104
Aksjekapital: 13.673.237 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: superoffice asa
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.54%
Resultat  
  
25.68%
Egenkapital  
  
2.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 200.518.000 184.747.000 182.131.000 167.508.000 145.386.000
Resultat: 46.780.000 37.221.000 63.654.000 56.628.000 35.658.000
Egenkapital: 21.575.000 21.110.000 16.256.000 61.468.000 78.511.000
Regnskap for  Superoffice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 200.518.000 184.747.000 182.131.000 167.508.000 145.386.000
Driftskostnader -182.345.000 -169.001.000 -147.518.000 -137.323.000 -129.835.000
Driftsresultat 18.173.000 15.746.000 34.613.000 30.185.000 15.551.000
Finansinntekter 45.381.000 42.059.000 41.194.000 38.604.000 32.857.000
Finanskostnader -16.774.000 -20.584.000 -12.153.000 -12.161.000 -12.750.000
Finans 28.607.000 21.475.000 29.041.000 26.443.000 20.107.000
Resultat før skatt 46.780.000 37.221.000 63.654.000 56.628.000 35.658.000
Skattekostnad -6.096.000 -1.600.000 -10.428.000 -8.295.000 -3.471.000
Årsresultat 40.684.000 35.621.000 53.226.000 48.333.000 32.187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 199.485.000 200.831.000 144.088.000 146.524.000 138.442.000
Sum omløpsmidler 127.494.000 93.246.000 156.312.000 145.929.000 112.416.000
Sum eiendeler 326.979.000 294.077.000 300.400.000 292.453.000 250.858.000
Sum opptjent egenkapital 2.132.000 1.667.000 -3.187.000 42.025.000 59.168.000
Sum egenkapital 21.575.000 21.110.000 16.256.000 61.468.000 78.511.000
Sum langsiktig gjeld 2.141.000 2.606.000 2.887.000 3.047.000 3.672.000
Sum kortsiktig gjeld 303.263.000 270.361.000 281.257.000 227.938.000 168.674.000
Sum gjeld og egenkapital 326.979.000 294.077.000 300.400.000 292.453.000 250.857.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 13.099.000 0
Andre inntekter 200.518.000 184.747.000 182.131.000 154.409.000 145.386.000
Driftsinntekter 200.518.000 184.747.000 182.131.000 167.508.000 145.386.000
Varekostnad -18.072.000 -16.119.000 -13.813.000 -10.850.000 -10.991.000
Lønninger -102.897.000 -86.388.000 -79.031.000 -75.232.000 -70.346.000
Avskrivning -17.469.000 -16.753.000 -15.884.000 -18.446.000 -16.141.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -43.907.000 -49.741.000 -38.790.000 -32.795.000 -32.357.000
Driftskostnader -182.345.000 -169.001.000 -147.518.000 -137.323.000 -129.835.000
Driftsresultat 18.173.000 15.746.000 34.613.000 30.185.000 15.551.000
Finansinntekter 45.381.000 42.059.000 41.194.000 38.604.000 32.857.000
Finanskostnader -16.774.000 -20.584.000 -12.153.000 -12.161.000 -12.750.000
Finans 28.607.000 21.475.000 29.041.000 26.443.000 20.107.000
Konsernbidrag -40.219.000 -9.767.000 0 -65.376.000 -38.506.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 40.684.000 35.621.000 53.226.000 48.333.000 32.187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 9.249.000 10.931.000 12.613.000 14.295.000 0
Sum Immatrielle midler 69.404.000 71.438.000 69.818.000 70.446.000 63.674.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.022.000 5.399.000 6.114.000 5.768.000 6.792.000
Sum varige driftsmidler 6.022.000 5.399.000 6.114.000 5.768.000 6.792.000
Sum finansielle anleggsmidler 124.059.000 123.994.000 68.156.000 70.310.000 67.976.000
Sum anleggsmidler 199.485.000 200.831.000 144.088.000 146.524.000 138.442.000
Varebeholdning 558.000 0 0 0
Kundefordringer 127.000 89.000 478.000 506.000 434.000
Andre fordringer 5.306.000 7.673.000 5.555.000 4.923.000 4.990.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 86.442.000 34.334.000 4.839.000 5.293.000 10.224.000
Sum omløpsmidler 127.494.000 93.246.000 156.312.000 145.929.000 112.416.000
Sum eiendeler 326.979.000 294.077.000 300.400.000 292.453.000 250.858.000
Sum opptjent egenkapital 2.132.000 1.667.000 -3.187.000 42.025.000 59.168.000
Sum egenkapital 21.575.000 21.110.000 16.256.000 61.468.000 78.511.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.141.000 2.606.000 2.887.000 3.047.000 3.672.000
Gjeld til kredittinstitutt 276.781.000 244.449.000 258.804.000 200.204.000 150.520.000
Sum langsiktig gjeld 2.141.000 2.606.000 2.887.000 3.047.000 3.672.000
Leverandørgjeld 10.952.000 13.706.000 9.265.000 6.187.000 3.909.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.959.000 2.757.000 1.736.000 2.368.000 2.272.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.571.000 9.449.000 11.452.000 19.179.000 11.973.000
Sum kortsiktig gjeld 303.263.000 270.361.000 281.257.000 227.938.000 168.674.000
Sum gjeld og egenkapital 326.979.000 294.077.000 300.400.000 292.453.000 250.857.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -175.769.000 -177.115.000 -124.945.000 -82.009.000 -56.258.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.6 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.6 0.6 0.7
Soliditet 6.6 7.2 5.4 2 31.3
Resultatgrad 9.1 8.5 1 1 10.7
Rentedekningsgrad 1.1 0.8 2.8 2.5 1.2
Gjeldsgrad 14.2 12.9 17.5 3.8 2.2
Total kapitalrentabilitet 19.4 19.7 25.2 23.5 19.3
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
Prokura hver for seg
Jentoft Gisle
Prokura hver for seg
Vormeland Ole Erlend
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex