Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stylingspot As
Juridisk navn:  Stylingspot As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nygårdsgaten 41 Nygårdsgaten 41 Fax:
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919361778
Aksjekapital: 36.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/10/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
123.1%
Resultat  
  
206.73%
Egenkapital  
  
50%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 705.000 316.000 45.000
Resultat: 111.000 -104.000 -155.000
Egenkapital: -112.000 -224.000 -119.000
Regnskap for  Stylingspot As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 705.000 316.000 45.000
Driftskostnader -591.000 -418.000 -201.000
Driftsresultat 113.000 -103.000 -155.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 111.000 -104.000 -155.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 111.000 -104.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 71.000 84.000 98.000
Sum omløpsmidler 178.000 62.000 43.000
Sum eiendeler 249.000 146.000 141.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -260.000 -155.000
Sum egenkapital -112.000 -224.000 -119.000
Sum langsiktig gjeld 318.000 318.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 43.000 53.000 -57.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 147.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 545.000 292.000 45.000
Andre inntekter 159.000 24.000 0
Driftsinntekter 705.000 316.000 45.000
Varekostnad -20.000 12.000 -19.000
Lønninger -295.000 -171.000 0
Avskrivning -14.000 -14.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -245.000 -179.000
Driftskostnader -591.000 -418.000 -201.000
Driftsresultat 113.000 -103.000 -155.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 0
Finans -2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 111.000 -104.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 84.000 98.000
Sum varige driftsmidler 71.000 84.000 98.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 71.000 84.000 98.000
Varebeholdning 22.000 19.000 -1.000
Kundefordringer 54.000 1.000 11.000
Andre fordringer 0 -2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 101.000 45.000 33.000
Sum omløpsmidler 178.000 62.000 43.000
Sum eiendeler 249.000 146.000 141.000
Sum opptjent egenkapital -148.000 -260.000 -155.000
Sum egenkapital -112.000 -224.000 -119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 318.000 318.000 318.000
Leverandørgjeld 2.000 24.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 16.000 -58.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 43.000 53.000 -57.000
Sum gjeld og egenkapital 249.000 147.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 135.000 9.000 100.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.2 -0.8
Likviditetsgrad 2 3.6 0.8 -0.8
Soliditet -152.4 -83.8
Resultatgrad 1 -32.6 -344.4
Rentedekningsgrad 56.5 -51.5
Gjeldsgrad -3.2 -1.7 -2.2
Total kapitalrentabilitet 45.4 -70.1 -109.2
Signatur
12.09.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex