Styling & Living As
Juridisk navn:  Styling & Living As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gildeskålveien 34A Gildeskålveien 34A Fax:
8003 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 898082792
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Respons Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.81%
Resultat  
  
-148.57%
Egenkapital  
  
-23.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 366.000 356.000 71.000 12.000 51.000
Resultat: -17.000 35.000 5.000 0 12.000
Egenkapital: 48.000 63.000 37.000 44.000 44.000
Regnskap for  Styling & Living As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 366.000 356.000 71.000 12.000 51.000
Driftskostnader -383.000 -321.000 -66.000 -12.000 -39.000
Driftsresultat -17.000 35.000 5.000 0 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -17.000 35.000 5.000 0 12.000
Skattekostnad 2.000 -8.000 -3.000 0 -3.000
Årsresultat -15.000 26.000 2.000 0 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 52.000 9.000 14.000 0 0
Sum omløpsmidler 79.000 76.000 40.000 45.000 47.000
Sum eiendeler 131.000 85.000 54.000 45.000 47.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 33.000 7.000 14.000 14.000
Sum egenkapital 48.000 63.000 37.000 44.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 83.000 20.000 16.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 85.000 54.000 46.000 47.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 366.000 356.000 71.000 12.000 51.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 366.000 356.000 71.000 12.000 51.000
Varekostnad -2.000 -1.000 -1.000 0 0
Lønninger -152.000 -100.000 -28.000 -4.000 -11.000
Avskrivning -13.000 -5.000 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -215.000 -35.000 -8.000 -28.000
Driftskostnader -383.000 -321.000 -66.000 -12.000 -39.000
Driftsresultat -17.000 35.000 5.000 0 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -9.000 0 0
Årsresultat -15.000 26.000 2.000 0 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 9.000 14.000 0 0
Sum varige driftsmidler 52.000 9.000 14.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 52.000 9.000 14.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 3.000 12.000 3.000 5.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 72.000 28.000 42.000 42.000
Sum omløpsmidler 79.000 76.000 40.000 45.000 47.000
Sum eiendeler 131.000 85.000 54.000 45.000 47.000
Sum opptjent egenkapital 18.000 33.000 7.000 14.000 14.000
Sum egenkapital 48.000 63.000 37.000 44.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 32.000 0 6.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 7.000 3.000 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 2.000 3.000 0 0
Utbytte 0 0 -9.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22.000 11.000 5.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 20.000 16.000 2.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 85.000 54.000 46.000 47.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 56.000 24.000 43.000 44.000
Likviditetsgrad 1 1 3.8 2.5 22.5 15.7
Likviditetsgrad 2 1 3.8 2.5 22.5 15.7
Soliditet 36.6 74.1 68.5 95.7 93.6
Resultatgrad -4.6 9.8 7 0 23.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 0.3 0.5 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 41.2 9.3 0 25.5
Signatur
07.06.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.08.2017
PROKURA KVAR FOR SEG
LANGBAKK ARNE JARL DAGFINN
LANGBAKK INGER-SYNNØVE BREIVI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex