Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Styling Tech AS
Juridisk navn:  Styling Tech AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74056198
Moafjæra 1A Moafjæra 1A Fax: 74080916
7606 Levanger 7606 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 991430989
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/25/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Falstads Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
58.79%
Resultat  
  
329.51%
Egenkapital  
  
17.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.339.000 1.473.000 1.218.000 1.101.000 1.155.000
Resultat: 280.000 -122.000 -151.000 -32.000 -150.000
Egenkapital: -1.290.000 -1.570.000 -1.449.000 -1.298.000 -1.266.000
Regnskap for  Styling Tech AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.339.000 1.473.000 1.218.000 1.101.000 1.155.000
Driftskostnader -1.904.000 -1.452.000 -1.227.000 -980.000 -1.127.000
Driftsresultat 434.000 21.000 -9.000 122.000 28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 9.000
Finanskostnader -155.000 -144.000 -142.000 -153.000 -187.000
Finans -154.000 -143.000 -142.000 -153.000 -178.000
Resultat før skatt 280.000 -122.000 -151.000 -32.000 -150.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 280.000 -122.000 -151.000 -32.000 -150.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.537.000 988.000 640.000 940.000 1.142.000
Sum eiendeler 1.537.000 988.000 640.000 940.000 1.142.000
Sum opptjent egenkapital -1.390.000 -1.670.000 -1.549.000 -1.398.000 -1.366.000
Sum egenkapital -1.290.000 -1.570.000 -1.449.000 -1.298.000 -1.266.000
Sum langsiktig gjeld 1.071.000 1.242.000 1.450.000 1.623.000 1.038.000
Sum kortsiktig gjeld 1.757.000 1.317.000 638.000 615.000 1.370.000
Sum gjeld og egenkapital 1.538.000 989.000 639.000 940.000 1.142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.339.000 1.473.000 1.109.000 992.000 1.016.000
Andre inntekter 0 0 109.000 109.000 139.000
Driftsinntekter 2.339.000 1.473.000 1.218.000 1.101.000 1.155.000
Varekostnad -1.438.000 -1.050.000 -898.000 -608.000 -735.000
Lønninger 0 0 0 -8.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -466.000 -402.000 -329.000 -364.000 -383.000
Driftskostnader -1.904.000 -1.452.000 -1.227.000 -980.000 -1.127.000
Driftsresultat 434.000 21.000 -9.000 122.000 28.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0 9.000
Finanskostnader -155.000 -144.000 -142.000 -153.000 -187.000
Finans -154.000 -143.000 -142.000 -153.000 -178.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 280.000 -122.000 -151.000 -32.000 -150.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 1.498.000 1.353.000 1.068.000 1.078.000 1.168.000
Kundefordringer 35.000 -235.000 -271.000 18.000 -8.000
Andre fordringer 4.000 -130.000 -157.000 -155.000 -19.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.537.000 988.000 640.000 940.000 1.142.000
Sum eiendeler 1.537.000 988.000 640.000 940.000 1.142.000
Sum opptjent egenkapital -1.390.000 -1.670.000 -1.549.000 -1.398.000 -1.366.000
Sum egenkapital -1.290.000 -1.570.000 -1.449.000 -1.298.000 -1.266.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 -10.000 -22.000 696.000
Sum langsiktig gjeld 1.071.000 1.242.000 1.450.000 1.623.000 1.038.000
Leverandørgjeld 451.000 579.000 608.000 579.000 629.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 61.000 23.000 40.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.093.000 677.000 17.000 17.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 1.757.000 1.317.000 638.000 615.000 1.370.000
Sum gjeld og egenkapital 1.538.000 989.000 639.000 940.000 1.142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -220.000 -329.000 2.000 325.000 -228.000
Likviditetsgrad 1 0 0.8 1 1.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0 -0.3 -0.7 -0.2 0.0
Soliditet -83.9 -158.7 -226.8 -138.1 -110.9
Resultatgrad 18.6 1.4 -0.7 11.1 2.4
Rentedekningsgrad 2.8 0.1 -0.1 0.8 0.2
Gjeldsgrad -2.2 -1.6 -1.4 -1.7 -1.9
Total kapitalrentabilitet 28.3 2.2 -1.4 1 3.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex