Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Styling Supply Ltd
Juridisk navn:  Styling Supply Ltd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92090356
Postboks 2698 Solli Thomas Heftyes Gate 6B Fax:
0204 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990538190
Aksjekapital: 138.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2006
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
27.05%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 155.000 122.000 112.000 101.000 130.000
Resultat: 0 1.000 7.000 5.000 1.000
Egenkapital: 138.000 138.000 137.000 130.000 125.000
Regnskap for  Styling Supply Ltd
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 155.000 122.000 112.000 101.000 130.000
Driftskostnader -154.000 -122.000 -105.000 -95.000 -130.000
Driftsresultat 0 1.000 7.000 5.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 1.000 7.000 5.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 1.000 7.000 5.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 82.000 20.000 25.000 31.000
Sum omløpsmidler 144.000 170.000 225.000 118.000 97.000
Sum eiendeler 177.000 252.000 245.000 143.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 0 138.000 0 0 0
Sum egenkapital 138.000 138.000 137.000 130.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 114.000 108.000 13.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 252.000 245.000 143.000 128.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 155.000 122.000 112.000 101.000 130.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 155.000 122.000 112.000 101.000 130.000
Varekostnad -115.000 -96.000 -69.000 -75.000 -104.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 0 -5.000 -6.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -26.000 -31.000 -14.000 -18.000
Driftskostnader -154.000 -122.000 -105.000 -95.000 -130.000
Driftsresultat 0 1.000 7.000 5.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 1.000 7.000 5.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 82.000 20.000 25.000 31.000
Sum varige driftsmidler 33.000 82.000 20.000 25.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 82.000 20.000 25.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Andre fordringer 65.000 0 65.000 65.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 78.000 169.000 159.000 52.000 31.000
Sum omløpsmidler 144.000 170.000 225.000 118.000 97.000
Sum eiendeler 177.000 252.000 245.000 143.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 0 138.000 0 0 0
Sum egenkapital 138.000 138.000 137.000 130.000 125.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 69.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 29.000 26.000 5.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 85.000 13.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 114.000 108.000 13.000 3.000
Sum gjeld og egenkapital 176.000 252.000 245.000 143.000 128.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 56.000 117.000 105.000 94.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1.5 2.1 9.1 32.3
Likviditetsgrad 2 3.8 1.5 2.1 9.1 32.4
Soliditet 78.4 54.8 55.9 90.9 97.7
Resultatgrad 0 0.8 6.3 5 0.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.8 0.8 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0.4 2.9 3.5 0.8
Signatur
22.01.2007
SIGNATUR HVER FOR SEG:
RANDI JULIE NØRBECH JENSEN
ROLF KJÆRNSMO JENSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex