Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Styling Habitats As
Juridisk navn:  Styling Habitats As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Peer Gynts Vei 2 Peer Gynts Vei 2 Fax:
4019 Stavanger 4019 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 922324522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/18/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 2.386.000
Resultat: 1.082.000
Egenkapital: 873.000
Regnskap for  Styling Habitats As
Resultat 2019
Driftsinntekter 2.386.000
Driftskostnader -1.292.000
Driftsresultat 1.093.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Resultat før skatt 1.082.000
Skattekostnad -239.000
Årsresultat 843.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.068.000
Sum omløpsmidler 427.000
Sum eiendeler 1.495.000
Sum opptjent egenkapital 843.000
Sum egenkapital 873.000
Sum langsiktig gjeld 190.000
Sum kortsiktig gjeld 432.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.386.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 2.386.000
Varekostnad -165.000
Lønninger -446.000
Avskrivning -119.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -562.000
Driftskostnader -1.292.000
Driftsresultat 1.093.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -11.000
Finans -11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 843.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 1.068.000
Sum varige driftsmidler 1.068.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.068.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 141.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 286.000
Sum omløpsmidler 427.000
Sum eiendeler 1.495.000
Sum opptjent egenkapital 843.000
Sum egenkapital 873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 190.000
Leverandørgjeld 35.000
Betalbar skatt 210.000
Skyldig offentlige avgifter 131.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000
Sum kortsiktig gjeld 432.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000
Likviditetsgrad 1 1
Likviditetsgrad 2 1
Soliditet 58.4
Resultatgrad 45.8
Rentedekningsgrad 99.4
Gjeldsgrad 0.7
Total kapitalrentabilitet 73.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex