Styling Hårsenter AS
Juridisk navn:  Styling Hårsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35013510
Storgata 50 Storgata 50 Fax:
3674 Notodden 3674 Notodden
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Notodden
Org.nr: 974470977
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.27%
Resultat  
  
646.15%
Egenkapital  
  
-43.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.746.000 3.833.000 3.910.000 3.971.000 3.859.000
Resultat: 142.000 -26.000 18.000 273.000 507.000
Egenkapital: 512.000 901.000 921.000 911.000 710.000
Regnskap for  Styling Hårsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.746.000 3.833.000 3.910.000 3.971.000 3.859.000
Driftskostnader -3.603.000 -3.858.000 -3.891.000 -3.699.000 -3.361.000
Driftsresultat 143.000 -25.000 20.000 272.000 498.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -3.000 0
Finans -1.000 -1.000 -3.000 1.000 9.000
Resultat før skatt 142.000 -26.000 18.000 273.000 507.000
Skattekostnad -31.000 5.000 -7.000 -72.000 -144.000
Årsresultat 111.000 -20.000 10.000 201.000 364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 321.000 494.000 618.000 726.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.344.000 989.000 917.000 833.000 1.545.000
Sum eiendeler 1.665.000 1.483.000 1.535.000 1.559.000 1.554.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 751.000 771.000 761.000 560.000
Sum egenkapital 512.000 901.000 921.000 911.000 710.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.153.000 582.000 614.000 648.000 844.000
Sum gjeld og egenkapital 1.665.000 1.483.000 1.535.000 1.559.000 1.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.746.000 3.833.000 3.910.000 3.971.000 3.859.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.746.000 3.833.000 3.910.000 3.971.000 3.859.000
Varekostnad -499.000 -560.000 -541.000 -564.000 -460.000
Lønninger -2.212.000 -2.323.000 -2.438.000 -2.497.000 -2.378.000
Avskrivning -166.000 -162.000 -160.000 -25.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -726.000 -813.000 -752.000 -613.000 -523.000
Driftskostnader -3.603.000 -3.858.000 -3.891.000 -3.699.000 -3.361.000
Driftsresultat 143.000 -25.000 20.000 272.000 498.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -4.000 -3.000 0
Finans -1.000 -1.000 -3.000 1.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 0 -270.000
Årsresultat 111.000 -20.000 10.000 201.000 364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 10.000 5.000 7.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 318.000 484.000 613.000 720.000 0
Sum varige driftsmidler 318.000 484.000 613.000 720.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 321.000 494.000 618.000 726.000 9.000
Varebeholdning 332.000 284.000 313.000 268.000 279.000
Kundefordringer 28.000 19.000 46.000 121.000 74.000
Andre fordringer 76.000 43.000 73.000 96.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 908.000 643.000 485.000 347.000 1.134.000
Sum omløpsmidler 1.344.000 989.000 917.000 833.000 1.545.000
Sum eiendeler 1.665.000 1.483.000 1.535.000 1.559.000 1.554.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 751.000 771.000 761.000 560.000
Sum egenkapital 512.000 901.000 921.000 911.000 710.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 7.000 5.000 8.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 149.000 55.000 44.000 130.000 163.000
Betalbar skatt 24.000 0 6.000 70.000 137.000
Skyldig offentlige avgifter 238.000 289.000 286.000 173.000 298.000
Utbytte -500.000 0 0 0 -270.000
Annen kortsiktig gjeld 235.000 231.000 274.000 267.000 246.000
Sum kortsiktig gjeld 1.153.000 582.000 614.000 648.000 844.000
Sum gjeld og egenkapital 1.665.000 1.483.000 1.535.000 1.559.000 1.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 191.000 407.000 303.000 185.000 701.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 1 1.3 1.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 1 0.9 1.6
Soliditet 30.8 60.8 6 58.4 45.7
Resultatgrad 3.8 -0.7 0.5 6.8 12.9
Rentedekningsgrad 71.5 -12.5 5 90.7
Gjeldsgrad 2.3 0.6 0.7 0.7 1.2
Total kapitalrentabilitet 8.6 -1.6 1.4 17.7 32.6
Signatur
06.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex