Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studio M AS
Juridisk navn:  Studio M AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67131790
Munins Vei 1 Munins Vei 1 Fax:
1348 Rykkinn 1348 Rykkinn
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 967766461
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 9/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon As
Regnskapsfører: Sol Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5%
Resultat  
  
-26.83%
Egenkapital  
  
2.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 11.430.000 12.031.000 12.222.000 11.960.000 12.288.000
Resultat: 270.000 369.000 742.000 553.000 913.000
Egenkapital: 371.000 362.000 378.000 364.000 395.000
Regnskap for  Studio M AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 11.430.000 12.031.000 12.222.000 11.960.000 12.288.000
Driftskostnader -11.165.000 -11.667.000 -11.485.000 -11.412.000 -11.386.000
Driftsresultat 264.000 364.000 737.000 548.000 902.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 7.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 5.000 5.000 5.000 5.000 11.000
Resultat før skatt 270.000 369.000 742.000 553.000 913.000
Skattekostnad -61.000 -85.000 -177.000 -134.000 -240.000
Årsresultat 209.000 284.000 564.000 419.000 673.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 63.000 89.000 115.000 0
Sum omløpsmidler 3.242.000 2.591.000 3.190.000 2.927.000 3.388.000
Sum eiendeler 3.279.000 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 262.000 278.000 264.000 295.000
Sum egenkapital 371.000 362.000 378.000 364.000 395.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.907.000 2.292.000 2.901.000 2.678.000 2.993.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.360.000 11.971.000 12.164.000 11.890.000 12.208.000
Andre inntekter 70.000 60.000 58.000 70.000 80.000
Driftsinntekter 11.430.000 12.031.000 12.222.000 11.960.000 12.288.000
Varekostnad -1.278.000 -1.373.000 -1.347.000 -1.293.000 -1.410.000
Lønninger -7.689.000 -8.109.000 -7.782.000 -7.682.000 -7.511.000
Avskrivning -26.000 -26.000 -26.000 -15.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.172.000 -2.159.000 -2.330.000 -2.422.000 -2.458.000
Driftskostnader -11.165.000 -11.667.000 -11.485.000 -11.412.000 -11.386.000
Driftsresultat 264.000 364.000 737.000 548.000 902.000
Finansinntekter 6.000 5.000 6.000 7.000 13.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -2.000 -2.000
Finans 5.000 5.000 5.000 5.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -300.000 -550.000 -450.000 -650.000
Årsresultat 209.000 284.000 564.000 419.000 673.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 37.000 63.000 89.000 115.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 37.000 63.000 89.000 115.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 63.000 89.000 115.000 0
Varebeholdning 746.000 734.000 652.000 634.000 607.000
Kundefordringer 13.000 8.000 21.000 13.000 20.000
Andre fordringer 254.000 216.000 306.000 209.000 331.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.228.000 1.634.000 2.212.000 2.070.000 2.430.000
Sum omløpsmidler 3.242.000 2.591.000 3.190.000 2.927.000 3.388.000
Sum eiendeler 3.279.000 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000
Sum opptjent egenkapital 271.000 262.000 278.000 264.000 295.000
Sum egenkapital 371.000 362.000 378.000 364.000 395.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 171.000 134.000 182.000 195.000 254.000
Betalbar skatt 61.000 85.000 177.000 134.000 240.000
Skyldig offentlige avgifter 948.000 909.000 1.075.000 972.000 892.000
Utbytte -200.000 -300.000 -550.000 -450.000 -650.000
Annen kortsiktig gjeld 1.527.000 864.000 916.000 927.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 2.907.000 2.292.000 2.901.000 2.678.000 2.993.000
Sum gjeld og egenkapital 3.278.000 2.654.000 3.279.000 3.042.000 3.388.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 335.000 299.000 289.000 249.000 395.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.9 0.9 1.0
Soliditet 11.3 13.6 11.5 1 11.7
Resultatgrad 2.3 3 6 4.6 7.3
Rentedekningsgrad 2 7 2 457.5
Gjeldsgrad 7.8 6.3 7.7 7.4 7.6
Total kapitalrentabilitet 8.2 13.9 22.7 18.2 27.0
Signatur
27.04.2017
SIGNATUR
HASLE MAGNE EMIL
Prokurister
27.04.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex