Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studentsamskipnaden I Østfold
Juridisk navn:  Studentsamskipnaden I Østfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69608400
Postboks 700 Remmen Fax: 69172360
1757 Halden 1757 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 951000175
Aksjekapital: 830 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 11/22/1988
Foretakstype: SÆR
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.13%
Resultat  
  
-98.62%
Egenkapital  
  
0.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 76.191.000 73.878.000 78.404.000 77.986.000 74.198.000
Resultat: 57.000 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000
Egenkapital: 56.156.000 56.099.000 51.965.000 40.673.000 39.250.000
Regnskap for  Studentsamskipnaden I Østfold
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 76.191.000 73.878.000 78.404.000 77.986.000 74.198.000
Driftskostnader -69.723.000 -64.290.000 -62.017.000 -72.130.000 -59.418.000
Driftsresultat 6.468.000 9.587.000 16.388.000 5.856.000 14.780.000
Finansinntekter 27.000 142.000 351.000 114.000 182.000
Finanskostnader -6.439.000 -5.595.000 -5.447.000 -5.338.000 -5.729.000
Finans -6.412.000 -5.453.000 -5.096.000 -5.224.000 -5.547.000
Resultat før skatt 57.000 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 57.000 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 702.116.000 598.725.000 409.849.000 354.909.000 369.430.000
Sum omløpsmidler 34.936.000 81.327.000 133.019.000 72.374.000 66.499.000
Sum eiendeler 737.052.000 680.052.000 542.868.000 427.283.000 435.929.000
Sum opptjent egenkapital 55.326.000 55.269.000 51.135.000 39.843.000 38.420.000
Sum egenkapital 56.156.000 56.099.000 51.965.000 40.673.000 39.250.000
Sum langsiktig gjeld 662.381.000 592.290.000 461.041.000 370.473.000 381.383.000
Sum kortsiktig gjeld 18.515.000 31.664.000 29.862.000 16.136.000 15.296.000
Sum gjeld og egenkapital 737.052.000 680.053.000 542.868.000 427.282.000 435.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.441.000 11.869.000 23.280.000 24.029.000 24.638.000
Andre inntekter 65.750.000 62.009.000 55.123.000 53.957.000 49.560.000
Driftsinntekter 76.191.000 73.878.000 78.404.000 77.986.000 74.198.000
Varekostnad -5.755.000 -7.255.000 -12.130.000 -12.722.000 -13.037.000
Lønninger -17.718.000 -15.443.000 -18.442.000 -14.838.000 -17.079.000
Avskrivning -19.522.000 -13.977.000 -11.871.000 -11.884.000 -11.502.000
Nedskrivning 0 -11.308.000 0
Andre driftskostnader -26.728.000 -27.615.000 -19.574.000 -21.378.000 -17.800.000
Driftskostnader -69.723.000 -64.290.000 -62.017.000 -72.130.000 -59.418.000
Driftsresultat 6.468.000 9.587.000 16.388.000 5.856.000 14.780.000
Finansinntekter 27.000 142.000 351.000 114.000 182.000
Finanskostnader -6.439.000 -5.595.000 -5.447.000 -5.338.000 -5.729.000
Finans -6.412.000 -5.453.000 -5.096.000 -5.224.000 -5.547.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 57.000 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 685.067.000 590.349.000 403.558.000 348.460.000 364.312.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.685.000 6.985.000 4.993.000 5.575.000 4.745.000
Sum varige driftsmidler 700.959.000 597.579.000 408.836.000 354.358.000 369.420.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.158.000 1.146.000 1.013.000 551.000 10.000
Sum anleggsmidler 702.116.000 598.725.000 409.849.000 354.909.000 369.430.000
Varebeholdning 6.290.000 6.178.000 5.759.000 5.243.000 5.123.000
Kundefordringer 670.000 759.000 1.013.000 1.180.000 1.148.000
Andre fordringer 756.000 769.000 639.000 367.000 471.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.220.000 73.621.000 125.608.000 65.584.000 59.756.000
Sum omløpsmidler 34.936.000 81.327.000 133.019.000 72.374.000 66.499.000
Sum eiendeler 737.052.000 680.052.000 542.868.000 427.283.000 435.929.000
Sum opptjent egenkapital 55.326.000 55.269.000 51.135.000 39.843.000 38.420.000
Sum egenkapital 56.156.000 56.099.000 51.965.000 40.673.000 39.250.000
Sum avsetninger til forpliktelser 249.390.000 245.341.000 194.381.000 147.750.000 155.063.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 662.381.000 592.290.000 461.041.000 370.473.000 381.383.000
Leverandørgjeld 4.232.000 21.827.000 19.311.000 3.545.000 2.694.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.084.000 825.000 1.073.000 1.172.000 1.038.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.199.000 9.012.000 9.478.000 11.419.000 11.564.000
Sum kortsiktig gjeld 18.515.000 31.664.000 29.862.000 16.136.000 15.296.000
Sum gjeld og egenkapital 737.052.000 680.053.000 542.868.000 427.282.000 435.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.421.000 49.663.000 103.157.000 56.238.000 51.203.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.6 4.5 4.5 4
Likviditetsgrad 2 1.5 2.4 4.3 4.2 4
Soliditet 7.6 8.2 9.6 9.5 9
Resultatgrad 8.5 13.0 20.9 7.5 19.9
Rentedekningsgrad 1.0 1.7 3 1.1 2.6
Gjeldsgrad 12.1 11.1 9.4 9.5 10.1
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.4 3.1 1.4 3.4
Signatur
29.06.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex