Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Studentsamskipnaden I Østfold
Juridisk navn:  Studentsamskipnaden I Østfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69215800
Postboks 700 Remmen Fax: 69172360
1757 Halden 1757 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 951000175
Aksjekapital: 830 NOK
Antall ansatte: 34
Etableringsdato: 11/22/1988
Foretakstype: SÆR
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.77%
Resultat  
  
-63.39%
Egenkapital  
  
7.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 73.878.000 78.404.000 77.986.000 74.198.000 63.493.000
Resultat: 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000 3.532.000
Egenkapital: 56.099.000 51.965.000 40.673.000 39.250.000 30.017.000
Regnskap for  Studentsamskipnaden I Østfold
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 73.878.000 78.404.000 77.986.000 74.198.000 63.493.000
Driftskostnader -64.290.000 -62.017.000 -72.130.000 -59.418.000 -54.208.000
Driftsresultat 9.587.000 16.388.000 5.856.000 14.780.000 9.283.000
Finansinntekter 142.000 351.000 114.000 182.000 130.000
Finanskostnader -5.595.000 -5.447.000 -5.338.000 -5.729.000 -5.882.000
Finans -5.453.000 -5.096.000 -5.224.000 -5.547.000 -5.752.000
Resultat før skatt 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000 3.532.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000 3.532.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 598.725.000 409.849.000 354.909.000 369.430.000 379.172.000
Sum omløpsmidler 81.327.000 133.019.000 72.374.000 66.499.000 47.698.000
Sum eiendeler 680.052.000 542.868.000 427.283.000 435.929.000 426.870.000
Sum opptjent egenkapital 55.269.000 51.135.000 39.843.000 38.420.000 29.187.000
Sum egenkapital 56.099.000 51.965.000 40.673.000 39.250.000 30.017.000
Sum langsiktig gjeld 592.290.000 461.041.000 370.473.000 381.383.000 382.802.000
Sum kortsiktig gjeld 31.664.000 29.862.000 16.136.000 15.296.000 14.051.000
Sum gjeld og egenkapital 680.053.000 542.868.000 427.282.000 435.929.000 426.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.869.000 23.280.000 24.029.000 24.638.000 24.701.000
Andre inntekter 62.009.000 55.123.000 53.957.000 49.560.000 38.792.000
Driftsinntekter 73.878.000 78.404.000 77.986.000 74.198.000 63.493.000
Varekostnad -7.255.000 -12.130.000 -12.722.000 -13.037.000 -12.738.000
Lønninger -15.443.000 -18.442.000 -14.838.000 -17.079.000 -16.532.000
Avskrivning -13.977.000 -11.871.000 -11.884.000 -11.502.000 -9.068.000
Nedskrivning 0 -11.308.000 0 0
Andre driftskostnader -27.615.000 -19.574.000 -21.378.000 -17.800.000 -15.870.000
Driftskostnader -64.290.000 -62.017.000 -72.130.000 -59.418.000 -54.208.000
Driftsresultat 9.587.000 16.388.000 5.856.000 14.780.000 9.283.000
Finansinntekter 142.000 351.000 114.000 182.000 130.000
Finanskostnader -5.595.000 -5.447.000 -5.338.000 -5.729.000 -5.882.000
Finans -5.453.000 -5.096.000 -5.224.000 -5.547.000 -5.752.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.134.000 11.291.000 631.000 9.233.000 3.532.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 590.349.000 403.558.000 348.460.000 364.312.000 374.761.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.985.000 4.993.000 5.575.000 4.745.000 4.397.000
Sum varige driftsmidler 597.579.000 408.836.000 354.358.000 369.420.000 379.158.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.146.000 1.013.000 551.000 10.000 14.000
Sum anleggsmidler 598.725.000 409.849.000 354.909.000 369.430.000 379.172.000
Varebeholdning 6.178.000 5.759.000 5.243.000 5.123.000 4.750.000
Kundefordringer 759.000 1.013.000 1.180.000 1.148.000 862.000
Andre fordringer 769.000 639.000 367.000 471.000 350.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 73.621.000 125.608.000 65.584.000 59.756.000 41.737.000
Sum omløpsmidler 81.327.000 133.019.000 72.374.000 66.499.000 47.698.000
Sum eiendeler 680.052.000 542.868.000 427.283.000 435.929.000 426.870.000
Sum opptjent egenkapital 55.269.000 51.135.000 39.843.000 38.420.000 29.187.000
Sum egenkapital 56.099.000 51.965.000 40.673.000 39.250.000 30.017.000
Sum avsetninger til forpliktelser 245.341.000 194.381.000 147.750.000 155.063.000 114.375.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 592.290.000 461.041.000 370.473.000 381.383.000 382.802.000
Leverandørgjeld 21.827.000 19.311.000 3.545.000 2.694.000 2.780.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 825.000 1.073.000 1.172.000 1.038.000 1.098.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.012.000 9.478.000 11.419.000 11.564.000 10.173.000
Sum kortsiktig gjeld 31.664.000 29.862.000 16.136.000 15.296.000 14.051.000
Sum gjeld og egenkapital 680.053.000 542.868.000 427.282.000 435.929.000 426.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 49.663.000 103.157.000 56.238.000 51.203.000 33.647.000
Likviditetsgrad 1 2.6 4.5 4.5 4 3.4
Likviditetsgrad 2 2.4 4.3 4.2 4 3.1
Soliditet 8.2 9.6 9.5 9 7
Resultatgrad 13.0 20.9 7.5 19.9 14.6
Rentedekningsgrad 1.7 3 1.1 2.6 1.6
Gjeldsgrad 11.1 9.4 9.5 10.1 13.2
Total kapitalrentabilitet 1.4 3.1 1.4 3.4 2.2
Signatur
17.06.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
17.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex