Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Straycon AS
Juridisk navn:  Straycon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93212933
Erling Skjalgssons allé 2 Erling Skjalgssons allé 2 Fax:
4009 Stavanger 4009 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 980065138
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Solvik-Olsen Revisjon AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1693.98%
Resultat  
  
790.85%
Egenkapital  
  
995.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.750.000 432.000 432.000 432.000 432.000
Resultat: 14.806.000 1.662.000 220.000 419.000 94.000
Egenkapital: 13.808.000 1.260.000 2.036.000 2.180.000 2.041.000
Regnskap for  Straycon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.750.000 432.000 432.000 432.000 432.000
Driftskostnader -475.000 -124.000 -113.000 -55.000 -142.000
Driftsresultat 7.275.000 308.000 319.000 377.000 290.000
Finansinntekter 8.088.000 2.454.000 80.000 230.000 22.000
Finanskostnader -556.000 -1.099.000 -180.000 -188.000 -217.000
Finans 7.532.000 1.355.000 -100.000 42.000 -195.000
Resultat før skatt 14.806.000 1.662.000 220.000 419.000 94.000
Skattekostnad -1.600.000 -29.000 -84.000 -67.000 -48.000
Årsresultat 13.206.000 1.633.000 136.000 352.000 46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.275.000 25.056.000 12.878.000 12.702.000 11.753.000
Sum omløpsmidler 2.531.000 3.183.000 1.158.000 2.069.000 3.470.000
Sum eiendeler 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000 15.223.000
Sum opptjent egenkapital 13.678.000 1.160.000 1.936.000 2.080.000 1.941.000
Sum egenkapital 13.808.000 1.260.000 2.036.000 2.180.000 2.041.000
Sum langsiktig gjeld 3.665.000 24.592.000 11.974.000 12.565.000 13.045.000
Sum kortsiktig gjeld 1.333.000 2.387.000 26.000 26.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000 15.224.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.750.000 0 0 0 0
Andre inntekter 432.000 432.000 432.000 432.000
Driftsinntekter 7.750.000 432.000 432.000 432.000 432.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -382.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -124.000 -113.000 -55.000 -142.000
Driftskostnader -475.000 -124.000 -113.000 -55.000 -142.000
Driftsresultat 7.275.000 308.000 319.000 377.000 290.000
Finansinntekter 8.088.000 2.454.000 80.000 230.000 22.000
Finanskostnader -556.000 -1.099.000 -180.000 -188.000 -217.000
Finans 7.532.000 1.355.000 -100.000 42.000 -195.000
Konsernbidrag -1.415.000 -102.000 -280.000 -213.000 -744.000
Utbytte -2.308.000 0 0 0
Årsresultat 13.206.000 1.633.000 136.000 352.000 46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.237.000 5.237.000 5.237.000 5.237.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.237.000 5.237.000 5.237.000 5.237.000
Sum finansielle anleggsmidler 16.275.000 19.819.000 7.641.000 7.465.000 6.516.000
Sum anleggsmidler 16.275.000 25.056.000 12.878.000 12.702.000 11.753.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 2.306.000 2.308.000 1.081.000 1.853.000 2.800.000
Sum investeringer 189.000 32.000 71.000 166.000 137.000
Kasse, bank 36.000 843.000 7.000 51.000 533.000
Sum omløpsmidler 2.531.000 3.183.000 1.158.000 2.069.000 3.470.000
Sum eiendeler 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000 15.223.000
Sum opptjent egenkapital 13.678.000 1.160.000 1.936.000 2.080.000 1.941.000
Sum egenkapital 13.808.000 1.260.000 2.036.000 2.180.000 2.041.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.665.000 24.592.000 11.974.000 12.565.000 13.045.000
Leverandørgjeld 10.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.201.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 0 0 0 0
Utbytte -2.308.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 80.000 26.000 26.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 1.333.000 2.387.000 26.000 26.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 18.806.000 28.239.000 14.036.000 14.771.000 15.224.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.198.000 796.000 1.132.000 2.043.000 3.332.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.3 44.5 79.6 25.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.3 44.5 79.6 25.1
Soliditet 73.4 4.5 14.5 14.8 13.4
Resultatgrad 93.9 71.3 73.8 87.3 67.1
Rentedekningsgrad 13.1 0.3 1.8 2 1.3
Gjeldsgrad 0.4 21.4 5.9 5.8 6.5
Total kapitalrentabilitet 81.7 9.8 2.8 4.1 2
Signatur
02.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex