Strandstua AS
Juridisk navn:  Strandstua AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33126511
C/O Kjell Åge Hansen Hildrebakken 2B Gonveien 100 Fax:
3260 Larvik 3260 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 918632166
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/6/1977 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Saga Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.53%
Resultat  
  
-124.79%
Egenkapital  
  
-244.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.143.000 1.137.000 1.032.000 1.000.000 999.000
Resultat: -272.000 -121.000 56.000 16.000 -17.000
Egenkapital: -382.000 -111.000 10.000 -45.000 -61.000
Regnskap for  Strandstua AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.143.000 1.137.000 1.032.000 1.000.000 999.000
Driftskostnader -1.323.000 -1.270.000 -808.000 -827.000 -873.000
Driftsresultat -180.000 -133.000 224.000 173.000 126.000
Finansinntekter 10.000 12.000 15.000 13.000 12.000
Finanskostnader -102.000 -184.000 -170.000 -155.000
Finans -92.000 12.000 -169.000 -157.000 -143.000
Resultat før skatt -272.000 -121.000 56.000 16.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -272.000 -121.000 56.000 16.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.734.000 2.814.000 2.895.000 2.774.000 2.638.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 1.575.000 1.109.000 959.000 774.000
Sum eiendeler 3.810.000 4.389.000 4.004.000 3.733.000 3.412.000
Sum opptjent egenkapital -482.000 -211.000 -90.000 -145.000 -161.000
Sum egenkapital -382.000 -111.000 10.000 -45.000 -61.000
Sum langsiktig gjeld 4.005.000 4.324.000 3.840.000 3.557.000 3.289.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 177.000 153.000 221.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 3.810.000 4.390.000 4.003.000 3.733.000 3.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.143.000 1.137.000 988.000 952.000 960.000
Andre inntekter 44.000 48.000 39.000
Driftsinntekter 1.143.000 1.137.000 1.032.000 1.000.000 999.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -96.000 -114.000 -85.000 -83.000 -87.000
Avskrivning -80.000 -80.000 -79.000 -71.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.147.000 -1.076.000 -644.000 -673.000 -725.000
Driftskostnader -1.323.000 -1.270.000 -808.000 -827.000 -873.000
Driftsresultat -180.000 -133.000 224.000 173.000 126.000
Finansinntekter 10.000 12.000 15.000 13.000 12.000
Finanskostnader -102.000 -184.000 -170.000 -155.000
Finans -92.000 12.000 -169.000 -157.000 -143.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -272.000 -121.000 56.000 16.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.730.000 2.806.000 2.882.000 2.755.000 2.611.000
Maskiner anlegg 0 1.000 6.000
Driftsløsøre 4.000 8.000 13.000 17.000 22.000
Sum varige driftsmidler 2.734.000 2.814.000 2.895.000 2.774.000 2.638.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.734.000 2.814.000 2.895.000 2.774.000 2.638.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 18.000 48.000 3.000 15.000 17.000
Andre fordringer 155.000 263.000 82.000 166.000 104.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 903.000 1.265.000 1.024.000 778.000 652.000
Sum omløpsmidler 1.076.000 1.575.000 1.109.000 959.000 774.000
Sum eiendeler 3.810.000 4.389.000 4.004.000 3.733.000 3.412.000
Sum opptjent egenkapital -482.000 -211.000 -90.000 -145.000 -161.000
Sum egenkapital -382.000 -111.000 10.000 -45.000 -61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.005.000 4.324.000 3.840.000 3.557.000 3.289.000
Leverandørgjeld 146.000 141.000 131.000 169.000 153.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 25.000 11.000 28.000 28.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 11.000 11.000 25.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 187.000 177.000 153.000 221.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 3.810.000 4.390.000 4.003.000 3.733.000 3.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 889.000 1.398.000 956.000 738.000 590.000
Likviditetsgrad 1 5.8 8.9 7.2 4.3 4.2
Likviditetsgrad 2 5.8 8.9 7.2 4.3 4.2
Soliditet -10.0 -2.5 0.2 -1.2 -1.8
Resultatgrad -15.7 -11.7 21.7 17.3 12.6
Rentedekningsgrad -1.8 1.2 1 0.8
Gjeldsgrad -11.0 -40.5 399.3 - -56.9
Total kapitalrentabilitet -4.5 -2.8 6 5 4
Signatur
07.09.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
12.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex