Strandlinjen Eiendom AS
Juridisk navn:  Strandlinjen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Morviksanden 26 Morviksanden 26 Fax:
5124 Morvik 5124 Morvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991595252
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/8/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
185.71%
Egenkapital  
  
0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.000 0 0 0 10.000
Resultat: 6.000 -7.000 -8.000 -9.000 1.000
Egenkapital: 1.861.000 1.856.000 1.863.000 1.870.000 1.879.000
Regnskap for  Strandlinjen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.000 0 0 0 10.000
Driftskostnader -4.000 -7.000 -8.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat 6.000 -7.000 -8.000 -9.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 6.000 -7.000 -8.000 -9.000 1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -7.000 -8.000 -9.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000
Sum omløpsmidler 23.000 17.000 5.000 2.000 13.000
Sum eiendeler 2.541.000 2.535.000 2.523.000 2.520.000 2.531.000
Sum opptjent egenkapital -239.000 -244.000 -237.000 -230.000 -221.000
Sum egenkapital 1.861.000 1.856.000 1.863.000 1.870.000 1.879.000
Sum langsiktig gjeld 680.000 680.000 660.000 650.000 650.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.541.000 2.536.000 2.523.000 2.520.000 2.532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 0 0 0 10.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.000 0 0 0 10.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -7.000 -8.000 -9.000 -9.000
Driftskostnader -4.000 -7.000 -8.000 -9.000 -9.000
Driftsresultat 6.000 -7.000 -8.000 -9.000 1.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -7.000 -8.000 -9.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000 2.518.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 17.000 5.000 2.000 13.000
Sum omløpsmidler 23.000 17.000 5.000 2.000 13.000
Sum eiendeler 2.541.000 2.535.000 2.523.000 2.520.000 2.531.000
Sum opptjent egenkapital -239.000 -244.000 -237.000 -230.000 -221.000
Sum egenkapital 1.861.000 1.856.000 1.863.000 1.870.000 1.879.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 680.000 680.000 660.000 650.000 650.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 3.000
Sum gjeld og egenkapital 2.541.000 2.536.000 2.523.000 2.520.000 2.532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.000 17.000 5.000 2.000 10.000
Likviditetsgrad 1 4.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 4.4
Soliditet 73.2 73.2 73.8 74.2 74.2
Resultatgrad 6 10.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.2 -0.3 -0.3 -0.4 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex