Strømsø Fysikalske Institutt DA
Juridisk navn:  Strømsø Fysikalske Institutt DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32896550
Torgeir Vraas Plass 6 Torgeir Vraas Plass 6 Fax: 32896555
3044 Drammen 3044 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 960253841
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/1/1991 1
Foretakstype: DA
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.17%
Resultat  
  
225%
Egenkapital  
  
75.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Resultat: 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Egenkapital: 160.000 91.000 147.000 209.000 345.000
Regnskap for  Strømsø Fysikalske Institutt DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Driftskostnader -3.770.000 -3.778.000 -3.692.000 -3.647.000 -3.423.000
Driftsresultat 70.000 -56.000 -63.000 -137.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Resultat før skatt 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Sum omløpsmidler 175.000 128.000 169.000 130.000 195.000
Sum eiendeler 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 91.000 -227.000 -171.000 -51.000
Sum egenkapital 160.000 91.000 147.000 209.000 345.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 38.000 55.000 31.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Driftsinntekter 3.840.000 3.722.000 3.628.000 3.510.000 3.402.000
Varekostnad -20.000 0 -2.000 0 0
Lønninger -2.480.000 -2.429.000 -2.336.000 -2.390.000 -2.315.000
Avskrivning -1.000 -31.000 -78.000 -98.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.269.000 -1.318.000 -1.276.000 -1.159.000 -1.028.000
Driftskostnader -3.770.000 -3.778.000 -3.692.000 -3.647.000 -3.423.000
Driftsresultat 70.000 -56.000 -63.000 -137.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 70.000 -56.000 -62.000 -136.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 1.000 32.000 110.000 167.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 13.000 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 37.000 35.000 53.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 91.000 134.000 77.000 165.000
Sum omløpsmidler 175.000 128.000 169.000 130.000 195.000
Sum eiendeler 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Sum opptjent egenkapital 160.000 91.000 -227.000 -171.000 -51.000
Sum egenkapital 160.000 91.000 147.000 209.000 345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 38.000 43.000 23.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 12.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 38.000 55.000 31.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 175.000 129.000 201.000 240.000 362.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 160.000 90.000 114.000 99.000 178.000
Likviditetsgrad 1 11.7 3.4 3.1 4.2 11.5
Likviditetsgrad 2 11.7 3.4 3.1 4.2 11.5
Soliditet 91.4 70.5 72.8 87.1 95.3
Resultatgrad 1.8 -1.5 -1.7 -3.9 -0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.4 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 4 -43.4 -31.2 -56.7 -5.2
Signatur
08.01.2021
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex