Storsand Gård As
Juridisk navn:  Storsand Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73976360
Postboks 2659 Solli Fax:
0203 Oslo 7563 Malvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Malvik
Org.nr: 929338839
Aksjekapital: 3.298.900 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 6/10/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
23.02%
Resultat  
  
470.91%
Egenkapital  
  
2.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.839.000 7.185.000 6.503.000 6.464.000 5.762.000
Resultat: 3.264.000 -880.000 -992.000 1.523.000 367.000
Egenkapital: 23.392.000 22.774.000 23.460.000 15.324.000 14.077.000
Regnskap for  Storsand Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.839.000 7.185.000 6.503.000 6.464.000 5.762.000
Driftskostnader -5.587.000 -8.091.000 -7.522.000 -4.960.000 -5.407.000
Driftsresultat 3.252.000 -906.000 -1.019.000 1.503.000 356.000
Finansinntekter 13.000 30.000 34.000 25.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -8.000 -5.000 -6.000
Finans 12.000 26.000 26.000 20.000 10.000
Resultat før skatt 3.264.000 -880.000 -992.000 1.523.000 367.000
Skattekostnad -721.000 193.000 310.000 -276.000 3.000
Årsresultat 2.543.000 -687.000 -682.000 1.247.000 369.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 24.775.000 25.526.000 23.961.000 21.470.000 16.360.000
Sum omløpsmidler 1.116.000 1.400.000 2.576.000 1.588.000 1.386.000
Sum eiendeler 25.891.000 26.926.000 26.537.000 23.058.000 17.746.000
Sum opptjent egenkapital 2.325.000 1.707.000 2.393.000 3.075.000 1.828.000
Sum egenkapital 23.392.000 22.774.000 23.460.000 15.324.000 14.077.000
Sum langsiktig gjeld 2.102.000 1.787.000 1.980.000 2.214.000 2.309.000
Sum kortsiktig gjeld 397.000 2.365.000 1.096.000 5.520.000 1.361.000
Sum gjeld og egenkapital 25.891.000 26.926.000 26.536.000 23.058.000 17.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 8.839.000 7.185.000 6.503.000 6.464.000 5.762.000
Driftsinntekter 8.839.000 7.185.000 6.503.000 6.464.000 5.762.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.650.000 -3.373.000 -3.225.000 -2.408.000 -2.143.000
Avskrivning -869.000 -875.000 -764.000 -476.000 -280.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.068.000 -3.843.000 -3.533.000 -2.076.000 -2.984.000
Driftskostnader -5.587.000 -8.091.000 -7.522.000 -4.960.000 -5.407.000
Driftsresultat 3.252.000 -906.000 -1.019.000 1.503.000 356.000
Finansinntekter 13.000 30.000 34.000 25.000 16.000
Finanskostnader -1.000 -4.000 -8.000 -5.000 -6.000
Finans 12.000 26.000 26.000 20.000 10.000
Konsernbidrag -1.925.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.543.000 -687.000 -682.000 1.247.000 369.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 24.497.000 25.245.000 23.780.000 21.160.000 15.869.000
Maskiner anlegg 92.000 43.000 103.000 154.000 0
Driftsløsøre 186.000 238.000 79.000 156.000 491.000
Sum varige driftsmidler 24.775.000 25.526.000 23.961.000 21.470.000 16.360.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 24.775.000 25.526.000 23.961.000 21.470.000 16.360.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 55.000 0 67.000 49.000
Andre fordringer 222.000 175.000 666.000 531.000 477.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 867.000 1.171.000 1.909.000 990.000 860.000
Sum omløpsmidler 1.116.000 1.400.000 2.576.000 1.588.000 1.386.000
Sum eiendeler 25.891.000 26.926.000 26.537.000 23.058.000 17.746.000
Sum opptjent egenkapital 2.325.000 1.707.000 2.393.000 3.075.000 1.828.000
Sum egenkapital 23.392.000 22.774.000 23.460.000 15.324.000 14.077.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.102.000 1.787.000 1.980.000 2.214.000 2.309.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.102.000 1.787.000 1.980.000 2.214.000 2.309.000
Leverandørgjeld 143.000 197.000 503.000 1.083.000 738.000
Betalbar skatt 0 0 372.000 109.000
Skyldig offentlige avgifter 69.000 162.000 149.000 116.000 162.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 185.000 2.007.000 445.000 3.949.000 352.000
Sum kortsiktig gjeld 397.000 2.365.000 1.096.000 5.520.000 1.361.000
Sum gjeld og egenkapital 25.891.000 26.926.000 26.536.000 23.058.000 17.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 719.000 -965.000 1.480.000 -3.932.000 25.000
Likviditetsgrad 1 2.8 0.6 2.4 0.3 1
Likviditetsgrad 2 2.8 0.6 2.4 0.3 1
Soliditet 90.3 84.6 88.4 66.5 79.3
Resultatgrad 36.8 -12.6 -15.7 23.3 6.2
Rentedekningsgrad 3.252.0 -226.5 -127.4 300.6 59.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.6 -3.3 -3.7 6.6 2.1
Signatur
13.10.2020
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO AV STYRETS MEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex