Brobekk Storcash AS
Juridisk navn:  Storcash Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22956800
Postboks 130 Sentrum Brobekkveien 80 Fax: 22956840
0102 Oslo 582 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930258008
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 165
Etableringsdato: 10/16/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.34%
Resultat  
  
38.93%
Egenkapital  
  
58.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.430.173.000 1.332.390.000 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000
Resultat: 57.821.000 41.619.000 29.981.000 36.275.000 36.943.000
Egenkapital: 122.042.000 76.956.000 144.513.000 121.426.000 93.561.000
Regnskap for  Brobekk Storcash AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.430.173.000 1.332.390.000 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000
Driftskostnader -1.373.041.000 -1.292.370.000 -1.229.517.000 -1.190.529.000 -1.146.412.000
Driftsresultat 57.132.000 40.020.000 29.197.000 34.719.000 38.640.000
Finansinntekter 731.000 1.635.000 811.000 1.582.000 170.000
Finanskostnader -43.000 -36.000 -27.000 -27.000 -1.866.000
Finans 688.000 1.599.000 784.000 1.555.000 -1.696.000
Resultat før skatt 57.821.000 41.619.000 29.981.000 36.275.000 36.943.000
Skattekostnad -12.734.000 -9.176.000 -6.894.000 -8.410.000 -9.650.000
Årsresultat 45.087.000 32.443.000 23.086.000 27.865.000 27.293.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.223.000 45.690.000 55.150.000 48.861.000 56.454.000
Sum omløpsmidler 185.632.000 238.913.000 185.118.000 205.964.000 128.539.000
Sum eiendeler 238.855.000 284.603.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000
Sum opptjent egenkapital 114.663.000 69.576.000 137.133.000 114.047.000 86.182.000
Sum egenkapital 122.042.000 76.956.000 144.513.000 121.426.000 93.561.000
Sum langsiktig gjeld 2.730.000 2.478.000 3.405.000 3.757.000 4.175.000
Sum kortsiktig gjeld 114.084.000 205.169.000 92.351.000 129.642.000 87.257.000
Sum gjeld og egenkapital 238.856.000 284.602.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.411.952.000 1.314.093.000 1.241.211.000 1.207.920.000 1.166.146.000
Andre inntekter 18.221.000 18.297.000 17.503.000 17.327.000 18.906.000
Driftsinntekter 1.430.173.000 1.332.390.000 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000
Varekostnad -1.207.996.000 -1.126.779.000 -1.073.851.000 -1.040.880.000 -994.512.000
Lønninger -82.615.000 -81.365.000 -75.752.000 -74.217.000 -69.671.000
Avskrivning -68.495.000 -16.176.000 -14.774.000 -12.856.000 -11.436.000
Nedskrivning 0 0 -2.000 0
Andre driftskostnader -13.935.000 -68.050.000 -65.140.000 -62.574.000 -70.793.000
Driftskostnader -1.373.041.000 -1.292.370.000 -1.229.517.000 -1.190.529.000 -1.146.412.000
Driftsresultat 57.132.000 40.020.000 29.197.000 34.719.000 38.640.000
Finansinntekter 731.000 1.635.000 811.000 1.582.000 170.000
Finanskostnader -43.000 -36.000 -27.000 -27.000 -1.866.000
Finans 688.000 1.599.000 784.000 1.555.000 -1.696.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 45.087.000 32.443.000 23.086.000 27.865.000 27.293.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 811.000 10.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.296.000 43.717.000 54.469.000 47.830.000 55.818.000
Sum varige driftsmidler 49.296.000 43.717.000 54.469.000 47.830.000 55.818.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.116.000 1.963.000 681.000 1.032.000 636.000
Sum anleggsmidler 53.223.000 45.690.000 55.150.000 48.861.000 56.454.000
Varebeholdning 92.891.000 76.486.000 68.735.000 72.193.000 72.812.000
Kundefordringer 7.191.000 16.092.000 8.345.000 9.315.000 7.481.000
Andre fordringer 83.810.000 144.024.000 105.843.000 121.845.000 45.910.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.740.000 2.310.000 2.195.000 2.611.000 2.336.000
Sum omløpsmidler 185.632.000 238.913.000 185.118.000 205.964.000 128.539.000
Sum eiendeler 238.855.000 284.603.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000
Sum opptjent egenkapital 114.663.000 69.576.000 137.133.000 114.047.000 86.182.000
Sum egenkapital 122.042.000 76.956.000 144.513.000 121.426.000 93.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.730.000 2.478.000 3.405.000 3.757.000 4.175.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.730.000 2.478.000 3.405.000 3.757.000 4.175.000
Leverandørgjeld 68.757.000 64.132.000 59.729.000 98.205.000 63.447.000
Betalbar skatt 13.535.000 10.344.000 7.462.000 9.020.000 9.336.000
Skyldig offentlige avgifter 8.527.000 10.867.000 8.376.000 7.445.000 4.633.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.264.000 119.826.000 16.784.000 14.973.000 9.842.000
Sum kortsiktig gjeld 114.084.000 205.169.000 92.351.000 129.642.000 87.257.000
Sum gjeld og egenkapital 238.856.000 284.602.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 71.548.000 33.744.000 92.767.000 76.322.000 41.282.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 2 1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.3 1 0.6
Soliditet 51.1 2 60.1 47.7 50.6
Resultatgrad 4.0 3 2.3 2.8 3.3
Rentedekningsgrad 1.328.7 1111.7 1081.4 1285.9 20.7
Gjeldsgrad 1.0 2.7 0.7 1.1 1
Total kapitalrentabilitet 24.2 14.6 12.5 14.2 2
Signatur
13.08.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex