Stoklands As
Juridisk navn:  Stoklands As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99370201
Presteide Fax: 75770264
8294 Hamarøy 8294 Hamarøy
Fylke: Kommune:
Nordland Hamarøy 
Org.nr: 916288824
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 5/8/1959 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.19%
Resultat  
  
141.18%
Egenkapital  
  
-5.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 79.526.000 74.189.000 65.213.000 62.243.000 53.078.000
Resultat: 210.000 -510.000 -4.269.000 -1.924.000 2.143.000
Egenkapital: 10.877.000 11.543.000 12.526.000 15.862.000 17.296.000
Regnskap for  Stoklands As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 79.526.000 74.189.000 65.213.000 62.243.000 53.078.000
Driftskostnader -78.379.000 -73.701.000 -68.328.000 -63.428.000 -50.504.000
Driftsresultat 1.147.000 488.000 -3.114.000 -1.185.000 2.573.000
Finansinntekter 48.000 26.000 32.000 41.000 33.000
Finanskostnader -986.000 -1.024.000 -1.187.000 -780.000 -462.000
Finans -938.000 -998.000 -1.155.000 -739.000 -429.000
Resultat før skatt 210.000 -510.000 -4.269.000 -1.924.000 2.143.000
Skattekostnad -52.000 113.000 934.000 490.000 -451.000
Årsresultat 158.000 -397.000 -3.336.000 -1.434.000 1.692.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.744.000 48.178.000 39.526.000 37.788.000 32.512.000
Sum omløpsmidler 23.720.000 18.403.000 12.110.000 30.149.000 14.316.000
Sum eiendeler 74.464.000 66.581.000 51.636.000 67.937.000 46.828.000
Sum opptjent egenkapital 9.823.000 10.489.000 11.473.000 14.808.000 16.242.000
Sum egenkapital 10.877.000 11.543.000 12.526.000 15.862.000 17.296.000
Sum langsiktig gjeld 46.855.000 43.727.000 31.319.000 34.273.000 24.679.000
Sum kortsiktig gjeld 16.732.000 11.310.000 7.791.000 17.802.000 4.853.000
Sum gjeld og egenkapital 74.464.000 66.580.000 51.637.000 67.937.000 46.828.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 76.282.000 73.518.000 64.710.000 61.727.000 52.573.000
Andre inntekter 3.244.000 672.000 503.000 517.000 505.000
Driftsinntekter 79.526.000 74.189.000 65.213.000 62.243.000 53.078.000
Varekostnad -29.917.000 -35.878.000 -30.877.000 -28.773.000 -18.905.000
Lønninger -24.981.000 -24.260.000 -24.529.000 -22.230.000 -20.891.000
Avskrivning -7.902.000 -6.935.000 -6.800.000 -6.230.000 -5.289.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -15.579.000 -6.628.000 -6.122.000 -6.195.000 -5.419.000
Driftskostnader -78.379.000 -73.701.000 -68.328.000 -63.428.000 -50.504.000
Driftsresultat 1.147.000 488.000 -3.114.000 -1.185.000 2.573.000
Finansinntekter 48.000 26.000 32.000 41.000 33.000
Finanskostnader -986.000 -1.024.000 -1.187.000 -780.000 -462.000
Finans -938.000 -998.000 -1.155.000 -739.000 -429.000
Konsernbidrag 7.277.000 -587.000 0 0 0
Utbytte -8.102.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 158.000 -397.000 -3.336.000 -1.434.000 1.692.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.260.000 5.093.000 5.059.000 3.317.000 2.707.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.623.000 3.186.000 3.834.000 2.583.000 1.661.000
Sum varige driftsmidler 50.521.000 47.955.000 39.304.000 37.550.000 32.289.000
Sum finansielle anleggsmidler 223.000 223.000 223.000 239.000 223.000
Sum anleggsmidler 50.744.000 48.178.000 39.526.000 37.788.000 32.512.000
Varebeholdning 1.462.000 1.114.000 1.220.000 1.063.000 1.042.000
Kundefordringer 2.970.000 10.099.000 6.551.000 19.765.000 7.949.000
Andre fordringer 9.853.000 2.902.000 337.000 125.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.328.000 4.277.000 3.816.000 9.036.000 5.095.000
Sum omløpsmidler 23.720.000 18.403.000 12.110.000 30.149.000 14.316.000
Sum eiendeler 74.464.000 66.581.000 51.636.000 67.937.000 46.828.000
Sum opptjent egenkapital 9.823.000 10.489.000 11.473.000 14.808.000 16.242.000
Sum egenkapital 10.877.000 11.543.000 12.526.000 15.862.000 17.296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.820.000 715.000 241.000 1.175.000 1.665.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 46.855.000 43.727.000 31.319.000 34.273.000 24.679.000
Leverandørgjeld 3.051.000 1.370.000 4.017.000 11.847.000 908.000
Betalbar skatt 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 2.288.000 2.823.000 585.000 1.967.000 162.000
Utbytte -8.102.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.291.000 7.117.000 3.189.000 3.987.000 2.767.000
Sum kortsiktig gjeld 16.732.000 11.310.000 7.791.000 17.802.000 4.853.000
Sum gjeld og egenkapital 74.464.000 66.580.000 51.637.000 67.937.000 46.828.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.988.000 7.093.000 4.319.000 12.347.000 9.463.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.6 1.7 2.9
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.4 1.6 2.7
Soliditet 14.6 17.3 24.3 23.3 36.9
Resultatgrad 1.4 0.7 -4.8 -1.9 4.8
Rentedekningsgrad 1.2 0.5 -2.6 -1.5 5.6
Gjeldsgrad 5.8 4.8 3.1 3.3 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.6 0.8 -1.7 5.6
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.09.2020
Prokura
Finvik Anne Mette
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex