Stig A. Johnsen As
Juridisk navn:  Stig A. Johnsen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47854900
Vornesveien 19 Vornesveien 19 Fax:
8430 Myre 8430 Myre
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 997482875
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/12/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice Nor As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.68%
Resultat  
  
76.81%
Egenkapital  
  
44.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.715.000 3.664.000 2.067.000 1.944.000 4.409.000
Resultat: 1.510.000 854.000 -119.000 982.000 2.502.000
Egenkapital: 4.144.000 2.865.000 1.799.000 1.860.000 2.382.000
Regnskap for  Stig A. Johnsen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.715.000 3.664.000 2.067.000 1.944.000 4.409.000
Driftskostnader -2.929.000 -2.298.000 -1.986.000 -964.000 -1.801.000
Driftsresultat 1.787.000 1.366.000 82.000 980.000 2.608.000
Finansinntekter 5.000 5.000 1.000 2.000 6.000
Finanskostnader -282.000 -516.000 -202.000 0 -113.000
Finans -277.000 -511.000 -201.000 2.000 -107.000
Resultat før skatt 1.510.000 854.000 -119.000 982.000 2.502.000
Skattekostnad -332.000 -188.000 58.000 -204.000 -530.000
Årsresultat 1.178.000 666.000 -61.000 778.000 1.972.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.839.000 11.692.000 15.317.000 427.000 749.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 1.766.000 918.000 2.390.000 2.292.000
Sum eiendeler 13.928.000 13.458.000 16.235.000 2.817.000 3.041.000
Sum opptjent egenkapital 2.644.000 1.465.000 799.000 860.000 1.382.000
Sum egenkapital 4.144.000 2.865.000 1.799.000 1.860.000 2.382.000
Sum langsiktig gjeld 9.644.000 9.530.000 9.675.000 733.000 530.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 1.063.000 4.761.000 224.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 13.928.000 13.458.000 16.235.000 2.817.000 3.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.884.000 2.735.000 2.067.000 62.000 1.563.000
Andre inntekter 1.830.000 929.000 0 1.882.000 2.846.000
Driftsinntekter 4.715.000 3.664.000 2.067.000 1.944.000 4.409.000
Varekostnad -623.000 0 0 0 0
Lønninger -908.000 -1.020.000 -1.064.000 -556.000 -1.000.000
Avskrivning -353.000 -324.000 -301.000 -51.000 -226.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.045.000 -954.000 -621.000 -357.000 -575.000
Driftskostnader -2.929.000 -2.298.000 -1.986.000 -964.000 -1.801.000
Driftsresultat 1.787.000 1.366.000 82.000 980.000 2.608.000
Finansinntekter 5.000 5.000 1.000 2.000 6.000
Finanskostnader -282.000 -516.000 -202.000 0 -113.000
Finans -277.000 -511.000 -201.000 2.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.300.000 -300.000
Årsresultat 1.178.000 666.000 -61.000 778.000 1.972.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.200.000 9.150.000 9.150.000 0 600.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 672.000 425.000 563.000 338.000 119.000
Sum varige driftsmidler 6.546.000 2.464.000 6.083.000 338.000 119.000
Sum finansielle anleggsmidler 93.000 79.000 85.000 89.000 30.000
Sum anleggsmidler 12.839.000 11.692.000 15.317.000 427.000 749.000
Varebeholdning 100.000 100.000 100.000 0 0
Kundefordringer 10.000 4.000 12.000 14.000 0
Andre fordringer 316.000 1.163.000 62.000 393.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 662.000 499.000 744.000 1.983.000 2.278.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 1.766.000 918.000 2.390.000 2.292.000
Sum eiendeler 13.928.000 13.458.000 16.235.000 2.817.000 3.041.000
Sum opptjent egenkapital 2.644.000 1.465.000 799.000 860.000 1.382.000
Sum egenkapital 4.144.000 2.865.000 1.799.000 1.860.000 2.382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.195.000 863.000 675.000 733.000 530.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 9.644.000 9.530.000 9.675.000 733.000 530.000
Leverandørgjeld 72.000 979.000 4.089.000 25.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 35.000 0 20.000 138.000 102.000
Utbytte 0 0 -1.300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 34.000 83.000 652.000 61.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 1.063.000 4.761.000 224.000 130.000
Sum gjeld og egenkapital 13.928.000 13.458.000 16.235.000 2.817.000 3.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 949.000 703.000 -3.843.000 2.166.000 2.162.000
Likviditetsgrad 1 7.8 1.7 0.2 10.7 17.6
Likviditetsgrad 2 7.1 1.6 0.2 10.7 17.6
Soliditet 29.8 21.3 11.1 6 78.3
Resultatgrad 37.9 37.3 4 50.4 59.2
Rentedekningsgrad 6.3 2.6 0.4 23.1
Gjeldsgrad 2.4 3.7 8 0.5 0.3
Total kapitalrentabilitet 12.9 10.2 0.5 34.9 85.9
Signatur
19.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex