Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter
Juridisk navn:  Stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73488030
Postboks 2227 Sentrum Nedre Bakklandet 20C Fax: 73528192
7412 Trondheim 7014 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984140339
Aksjekapital: 60 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/18/2002
Foretakstype: STI
Revisor: Revisjonsfirmaet Leif Langø As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.22%
Resultat  
  
133.33%
Egenkapital  
  
1.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.530.000 4.379.000 2.858.000 4.458.000 1.919.000
Resultat: 7.000 3.000 -4.160.000 -725.000 24.000
Egenkapital: 517.000 510.000 508.000 508.000 1.233.000
Regnskap for  Stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.530.000 4.379.000 2.858.000 4.458.000 1.919.000
Driftskostnader -2.523.000 -4.376.000 -2.858.000 -5.183.000 -1.894.000
Driftsresultat 8.000 3.000 0 -725.000 25.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 7.000 3.000 -4.160.000 -725.000 24.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 7.000 3.000 -4.160.000 -725.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.409.000 1.336.000 1.292.000 1.272.000 800.000
Sum omløpsmidler 1.984.000 653.000 1.219.000 184.000 2.219.000
Sum eiendeler 3.393.000 1.989.000 2.511.000 1.456.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 450.000 448.000 448.000 1.173.000
Sum egenkapital 517.000 510.000 508.000 508.000 1.233.000
Sum langsiktig gjeld 1.198.000 1.027.000 856.000 685.000 513.000
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 452.000 1.148.000 264.000 1.272.000
Sum gjeld og egenkapital 3.393.000 1.989.000 2.512.000 1.457.000 3.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.000 8.000 0 4.394.000 1.909.000
Andre inntekter 2.515.000 4.372.000 -1.302.000 64.000 9.000
Driftsinntekter 2.530.000 4.379.000 2.858.000 4.458.000 1.919.000
Varekostnad -326.000 -2.220.000 -655.000 0 0
Lønninger -1.293.000 -1.181.000 -1.298.000 0 0
Avskrivning -129.000 -127.000 -181.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -775.000 -848.000 -724.000 -5.183.000 -1.894.000
Driftskostnader -2.523.000 -4.376.000 -2.858.000 -5.183.000 -1.894.000
Driftsresultat 8.000 3.000 0 -725.000 25.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 3.000 -4.160.000 -725.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 211.000 309.000 437.000 587.000 286.000
Sum varige driftsmidler 211.000 309.000 437.000 587.000 286.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.198.000 1.027.000 856.000 685.000 513.000
Sum anleggsmidler 1.409.000 1.336.000 1.292.000 1.272.000 800.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 11.000 0 3.000
Andre fordringer 13.000 8.000 15.000 3.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.970.000 645.000 1.193.000 181.000 2.215.000
Sum omløpsmidler 1.984.000 653.000 1.219.000 184.000 2.219.000
Sum eiendeler 3.393.000 1.989.000 2.511.000 1.456.000 3.019.000
Sum opptjent egenkapital 457.000 450.000 448.000 448.000 1.173.000
Sum egenkapital 517.000 510.000 508.000 508.000 1.233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.198.000 1.027.000 856.000 685.000 513.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.198.000 1.027.000 856.000 685.000 513.000
Leverandørgjeld 88.000 85.000 145.000 23.000 175.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 101.000 104.000 57.000 40.000 40.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.490.000 263.000 946.000 201.000 1.057.000
Sum kortsiktig gjeld 1.678.000 452.000 1.148.000 264.000 1.272.000
Sum gjeld og egenkapital 3.393.000 1.989.000 2.512.000 1.457.000 3.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 201.000 71.000 -80.000 947.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.1 0.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.4 1.1 0.7 1.7
Soliditet 15.2 25.6 20.2 34.9 40.9
Resultatgrad 0.3 0.1 0 -16.3 1.3
Rentedekningsgrad 8.0 3.0 0
Gjeldsgrad 5.6 2.9 3.9 1.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 0.2 0 -49.8 0.8
Signatur
17.12.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex