Stiftelsen Tønsberg Montessori Grunnskole
Juridisk navn:  Stiftelsen Tønsberg Montessori Grunnskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33380133
Robergveien 347 Robergveien 347 Fax: 33380352
3157 Barkåker 3157 Barkåker
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 971316500
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 4/11/1994
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen jareteigen montessori grunnskole og barnehage
Revisor: Enter Revisjon As
Regnskapsfører: Sky Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.94%
Resultat  
  
560.69%
Egenkapital  
  
35.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 47.548.000 41.729.000 19.641.000 19.298.000 17.753.000
Resultat: 1.875.000 -407.000 524.000 13.000 90.000
Egenkapital: 7.164.000 5.289.000 5.696.000 5.172.000 5.159.000
Regnskap for  Stiftelsen Tønsberg Montessori Grunnskole
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 47.548.000 41.729.000 19.641.000 19.298.000 17.753.000
Driftskostnader -21.822.000 -21.220.000 -19.057.000 -19.272.000 -17.664.000
Driftsresultat 1.952.000 -355.000 584.000 26.000 89.000
Finansinntekter 10.000 18.000 8.000 10.000 10.000
Finanskostnader -87.000 -70.000 -68.000 -23.000 -9.000
Finans -77.000 -52.000 -60.000 -13.000 1.000
Resultat før skatt 1.875.000 -407.000 524.000 13.000 90.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 5.625.000 -1.222.000 524.000 13.000 90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.107.000 3.954.000 4.118.000 3.825.000 3.176.000
Sum omløpsmidler 8.338.000 5.778.000 4.721.000 4.933.000 4.225.000
Sum eiendeler 17.445.000 9.732.000 8.839.000 8.758.000 7.401.000
Sum opptjent egenkapital 7.134.000 5.259.000 5.696.000 5.172.000 5.160.000
Sum egenkapital 7.164.000 5.289.000 5.696.000 5.172.000 5.159.000
Sum langsiktig gjeld 6.249.000 1.321.000 1.388.000 930.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.032.000 3.122.000 1.754.000 2.656.000 2.241.000
Sum gjeld og egenkapital 17.445.000 9.732.000 8.838.000 8.758.000 7.401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.477.000 18.904.000 17.768.000 17.401.000 15.832.000
Andre inntekter 2.298.000 1.961.000 1.873.000 1.897.000 1.921.000
Driftsinntekter 47.548.000 41.729.000 19.641.000 19.298.000 17.753.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -15.547.000 -15.629.000 -14.167.000 -13.936.000 -12.399.000
Avskrivning -304.000 -274.000 -278.000 -597.000 -807.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.971.000 -5.317.000 -4.612.000 -4.739.000 -4.458.000
Driftskostnader -21.822.000 -21.220.000 -19.057.000 -19.272.000 -17.664.000
Driftsresultat 1.952.000 -355.000 584.000 26.000 89.000
Finansinntekter 10.000 18.000 8.000 10.000 10.000
Finanskostnader -87.000 -70.000 -68.000 -23.000 -9.000
Finans -77.000 -52.000 -60.000 -13.000 1.000
Konsernbidrag 24.000 -22.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.625.000 -1.222.000 524.000 13.000 90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 7.128.000 3.788.000 2.824.000 2.881.000 1.691.000
Maskiner anlegg 732.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.246.000 166.000 1.293.000 944.000 1.485.000
Sum varige driftsmidler 9.107.000 3.954.000 4.118.000 3.825.000 3.176.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.107.000 3.954.000 4.118.000 3.825.000 3.176.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.091.000 628.000 47.000 107.000 108.000
Andre fordringer 823.000 681.000 651.000 950.000 869.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.425.000 4.469.000 4.024.000 3.876.000 3.248.000
Sum omløpsmidler 8.338.000 5.778.000 4.721.000 4.933.000 4.225.000
Sum eiendeler 17.445.000 9.732.000 8.839.000 8.758.000 7.401.000
Sum opptjent egenkapital 7.134.000 5.259.000 5.696.000 5.172.000 5.160.000
Sum egenkapital 7.164.000 5.289.000 5.696.000 5.172.000 5.159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.249.000 1.321.000 1.388.000 930.000 0
Leverandørgjeld 626.000 354.000 300.000 155.000 229.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 960.000 1.074.000 -2.000 883.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.447.000 1.694.000 1.457.000 1.618.000 2.012.000
Sum kortsiktig gjeld 4.032.000 3.122.000 1.754.000 2.656.000 2.241.000
Sum gjeld og egenkapital 17.445.000 9.732.000 8.838.000 8.758.000 7.401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.306.000 2.656.000 2.967.000 2.277.000 1.984.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 2.7 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 2.7 1.9 1.9
Soliditet 41.1 54.3 64.4 59.1 69.7
Resultatgrad 4.1 -0.9 3 0.1 0.5
Rentedekningsgrad 22.4 -5.1 8.6 1.1 9.9
Gjeldsgrad 1.4 0.8 0.6 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.2 -3.5 6.7 0.4 1.3
Signatur
28.05.2021
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
TRE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex