Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62588900
Postboks 100 Rudolf Steiners Veg 26 Fax: 62588909
2313 Ottestad 2312 Ottestad
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 971533110
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 115
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.83%
Resultat  
  
85.24%
Egenkapital  
  
11.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.923.000 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000
Resultat: 3.038.000 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000
Egenkapital: 28.580.000 25.542.000 23.903.000 22.036.000 21.635.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen På Hedemarken
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.923.000 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000
Driftskostnader -51.879.000 -52.400.000 -52.094.000 -51.931.000 -50.461.000
Driftsresultat 3.045.000 1.535.000 1.826.000 628.000 821.000
Finansinntekter 49.000 108.000 43.000 38.000 40.000
Finanskostnader -56.000 -3.000 -2.000 -265.000 -270.000
Finans -7.000 105.000 41.000 -227.000 -230.000
Resultat før skatt 3.038.000 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.038.000 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.772.000 15.017.000 15.566.000 16.552.000 17.576.000
Sum omløpsmidler 14.844.000 22.395.000 20.361.000 17.626.000 18.596.000
Sum eiendeler 42.616.000 37.412.000 35.927.000 34.178.000 36.172.000
Sum opptjent egenkapital 28.280.000 25.242.000 23.603.000 21.736.000 21.335.000
Sum egenkapital 28.580.000 25.542.000 23.903.000 22.036.000 21.635.000
Sum langsiktig gjeld 5.148.000 3.589.000 3.589.000 3.589.000 6.107.000
Sum kortsiktig gjeld 8.887.000 8.280.000 8.434.000 8.552.000 8.430.000
Sum gjeld og egenkapital 42.615.000 37.411.000 35.926.000 34.177.000 36.172.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 54.923.000 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000
Driftsinntekter 54.923.000 53.934.000 53.919.000 52.559.000 51.282.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -45.077.000 -45.559.000 -44.900.000 -44.085.000 -43.286.000
Avskrivning -1.063.000 -1.043.000 -1.044.000 -1.024.000 -1.012.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.739.000 -5.798.000 -6.150.000 -6.822.000 -6.163.000
Driftskostnader -51.879.000 -52.400.000 -52.094.000 -51.931.000 -50.461.000
Driftsresultat 3.045.000 1.535.000 1.826.000 628.000 821.000
Finansinntekter 49.000 108.000 43.000 38.000 40.000
Finanskostnader -56.000 -3.000 -2.000 -265.000 -270.000
Finans -7.000 105.000 41.000 -227.000 -230.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.038.000 1.640.000 1.866.000 401.000 590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 27.458.000 14.808.000 15.474.000 16.474.000 17.464.000
Maskiner anlegg 0 41.000 56.000 70.000
Driftsløsøre 313.000 209.000 51.000 23.000 41.000
Sum varige driftsmidler 27.772.000 15.017.000 15.566.000 16.552.000 17.576.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.772.000 15.017.000 15.566.000 16.552.000 17.576.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 138.000 339.000 517.000 416.000 342.000
Andre fordringer 1.771.000 455.000 594.000 998.000 494.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 12.934.000 21.601.000 19.249.000 16.211.000 17.760.000
Sum omløpsmidler 14.844.000 22.395.000 20.361.000 17.626.000 18.596.000
Sum eiendeler 42.616.000 37.412.000 35.927.000 34.178.000 36.172.000
Sum opptjent egenkapital 28.280.000 25.242.000 23.603.000 21.736.000 21.335.000
Sum egenkapital 28.580.000 25.542.000 23.903.000 22.036.000 21.635.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.148.000 3.589.000 3.589.000 3.589.000 6.107.000
Leverandørgjeld 2.131.000 1.324.000 1.096.000 1.270.000 1.229.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.481.000 6.822.000 7.234.000 6.934.000 6.831.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 275.000 135.000 105.000 348.000 370.000
Sum kortsiktig gjeld 8.887.000 8.280.000 8.434.000 8.552.000 8.430.000
Sum gjeld og egenkapital 42.615.000 37.411.000 35.926.000 34.177.000 36.172.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.957.000 14.115.000 11.927.000 9.074.000 10.166.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.7 2.4 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.7 2.4 2.1 2.2
Soliditet 67.1 68.3 66.5 64.5 59.8
Resultatgrad 5.5 2.8 3.4 1.2 1.6
Rentedekningsgrad 54.4 511.7 9 2.4 3
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 7.3 4.4 5.2 1.9 2.4
Signatur
07.06.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2021
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex