Stiftelsen Steinerskolen I Indre Østfold
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen I Indre Østfold
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69844020
Romsveien 10 Romsveien 10 Fax: 69844029
1815 Askim 1815 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 962222013
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 8/1/1992 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pedersen & Skogholt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.28%
Resultat  
  
41.59%
Egenkapital  
  
7.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 20.931.000 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000
Resultat: 1.372.000 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000
Egenkapital: 20.821.000 19.448.000 18.479.000 16.365.000 13.811.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen I Indre Østfold
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 20.931.000 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000
Driftskostnader -19.482.000 -19.825.000 -20.884.000 -21.280.000 -19.801.000
Driftsresultat 1.449.000 1.047.000 2.195.000 2.672.000 1.488.000
Finansinntekter 53.000 61.000 53.000 54.000 61.000
Finanskostnader -130.000 -138.000 -135.000 -172.000 -307.000
Finans -77.000 -77.000 -82.000 -118.000 -246.000
Resultat før skatt 1.372.000 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.372.000 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.234.000 14.565.000 15.124.000 15.090.000 14.788.000
Sum omløpsmidler 12.297.000 10.724.000 9.412.000 9.300.000 8.493.000
Sum eiendeler 26.531.000 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.281.000
Sum opptjent egenkapital 20.721.000 19.348.000 18.379.000 16.265.000 13.712.000
Sum egenkapital 20.821.000 19.448.000 18.479.000 16.365.000 13.811.000
Sum langsiktig gjeld 3.031.000 3.147.000 3.256.000 3.364.000 4.810.000
Sum kortsiktig gjeld 2.679.000 2.694.000 2.801.000 4.661.000 4.660.000
Sum gjeld og egenkapital 26.531.000 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 20.931.000 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000
Driftsinntekter 20.931.000 20.872.000 23.079.000 23.952.000 21.289.000
Varekostnad -681.000 -872.000 -1.101.000 -1.220.000 -1.165.000
Lønninger -15.615.000 -15.648.000 -16.695.000 -17.657.000 -16.152.000
Avskrivning -1.193.000 -1.179.000 -1.126.000 -1.003.000 -896.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.993.000 -2.126.000 -1.962.000 -1.400.000 -1.588.000
Driftskostnader -19.482.000 -19.825.000 -20.884.000 -21.280.000 -19.801.000
Driftsresultat 1.449.000 1.047.000 2.195.000 2.672.000 1.488.000
Finansinntekter 53.000 61.000 53.000 54.000 61.000
Finanskostnader -130.000 -138.000 -135.000 -172.000 -307.000
Finans -77.000 -77.000 -82.000 -118.000 -246.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 362.000 -1.190.000 0
Årsresultat 1.372.000 969.000 2.114.000 2.554.000 1.242.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 13.347.000 13.669.000 13.680.000 13.669.000 13.718.000
Maskiner anlegg 0 247.000 338.000 212.000
Driftsløsøre 626.000 636.000 936.000 822.000 597.000
Sum varige driftsmidler 13.973.000 14.304.000 14.863.000 14.829.000 14.527.000
Sum finansielle anleggsmidler 261.000 261.000 261.000 261.000 261.000
Sum anleggsmidler 14.234.000 14.565.000 15.124.000 15.090.000 14.788.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 114.000 319.000 588.000 0 0
Andre fordringer 255.000 266.000 319.000 572.000 610.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.928.000 10.138.000 8.505.000 8.728.000 7.884.000
Sum omløpsmidler 12.297.000 10.724.000 9.412.000 9.300.000 8.493.000
Sum eiendeler 26.531.000 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.281.000
Sum opptjent egenkapital 20.721.000 19.348.000 18.379.000 16.265.000 13.712.000
Sum egenkapital 20.821.000 19.448.000 18.479.000 16.365.000 13.811.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.031.000 3.147.000 3.256.000 3.364.000 4.810.000
Leverandørgjeld 335.000 288.000 157.000 188.000 366.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 964.000 946.000 1.046.000 1.507.000 1.419.000
Utbytte 0 362.000 -1.190.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.379.000 1.460.000 1.599.000 2.966.000 2.875.000
Sum kortsiktig gjeld 2.679.000 2.694.000 2.801.000 4.661.000 4.660.000
Sum gjeld og egenkapital 26.531.000 25.289.000 24.536.000 24.390.000 23.282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.618.000 8.030.000 6.611.000 4.639.000 3.833.000
Likviditetsgrad 1 4.6 4 3.4 2 1.8
Likviditetsgrad 2 4.6 4 3.4 2 1.8
Soliditet 78.5 76.9 75.3 67.1 59.3
Resultatgrad 6.9 5 9.5 11.2 7
Rentedekningsgrad 11.1 7.6 16.3 15.5 4.8
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.7 4.4 9.2 11.2 6.7
Signatur
26.02.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex