Stiftelsen Steinerskolen I Fredrikstad
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen I Fredrikstad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69367200
Gunbjørgs vei 1 Gunbjørgs vei 1 Fax: 69338848
1664 Rolvsøy 1664 Rolvsøy
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 971519479
Aksjekapital: 300 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 6/4/1987 1
Foretakstype: STI
Revisor: Solhøi Revisjon As
Regnskapsfører: Øko Drift As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.77%
Resultat  
  
202.46%
Egenkapital  
  
1.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.584.000 28.787.000 29.609.000 27.221.000 25.880.000
Resultat: 208.000 -203.000 155.000 -601.000 349.000
Egenkapital: 19.977.000 19.769.000 19.973.000 19.817.000 20.418.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen I Fredrikstad
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.584.000 28.787.000 29.609.000 27.221.000 25.880.000
Driftskostnader -29.262.000 -28.878.000 -29.217.000 -27.538.000 -25.141.000
Driftsresultat 322.000 -91.000 392.000 -316.000 738.000
Finansinntekter 72.000 118.000 99.000 104.000 141.000
Finanskostnader -186.000 -230.000 -335.000 -389.000 -530.000
Finans -114.000 -112.000 -236.000 -285.000 -389.000
Resultat før skatt 208.000 -203.000 155.000 -601.000 349.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 208.000 -203.000 155.000 -601.000 349.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.509.000 21.433.000 22.206.000 23.301.000 24.385.000
Sum omløpsmidler 8.145.000 7.119.000 8.237.000 8.361.000 9.404.000
Sum eiendeler 28.654.000 28.552.000 30.443.000 31.662.000 33.789.000
Sum opptjent egenkapital 19.677.000 19.469.000 19.673.000 19.517.000 20.118.000
Sum egenkapital 19.977.000 19.769.000 19.973.000 19.817.000 20.418.000
Sum langsiktig gjeld 4.286.000 4.425.000 6.362.000 7.550.000 9.750.000
Sum kortsiktig gjeld 4.391.000 4.359.000 4.108.000 4.293.000 3.622.000
Sum gjeld og egenkapital 28.654.000 28.553.000 30.443.000 31.660.000 33.790.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.673.000 25.451.000 26.110.000 23.573.000 22.138.000
Andre inntekter 2.911.000 3.336.000 3.499.000 3.649.000 3.741.000
Driftsinntekter 29.584.000 28.787.000 29.609.000 27.221.000 25.880.000
Varekostnad -44.000 -116.000 -134.000 -108.000 -82.000
Lønninger -23.656.000 -24.010.000 -24.603.000 -22.706.000 -20.555.000
Avskrivning -992.000 -1.020.000 -1.079.000 -1.079.000 -848.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.570.000 -3.732.000 -3.401.000 -3.645.000 -3.656.000
Driftskostnader -29.262.000 -28.878.000 -29.217.000 -27.538.000 -25.141.000
Driftsresultat 322.000 -91.000 392.000 -316.000 738.000
Finansinntekter 72.000 118.000 99.000 104.000 141.000
Finanskostnader -186.000 -230.000 -335.000 -389.000 -530.000
Finans -114.000 -112.000 -236.000 -285.000 -389.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 208.000 -203.000 155.000 -601.000 349.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 18.735.000 19.557.000 20.188.000 21.089.000 21.927.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 442.000 573.000 626.000 759.000 945.000
Sum varige driftsmidler 19.178.000 20.130.000 20.815.000 21.848.000 22.872.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.332.000 1.303.000 1.391.000 1.452.000 1.514.000
Sum anleggsmidler 20.509.000 21.433.000 22.206.000 23.301.000 24.385.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 439.000 2.307.000 584.000 417.000
Andre fordringer 304.000 306.000 217.000 270.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.786.000 6.375.000 5.714.000 7.506.000 8.833.000
Sum omløpsmidler 8.145.000 7.119.000 8.237.000 8.361.000 9.404.000
Sum eiendeler 28.654.000 28.552.000 30.443.000 31.662.000 33.789.000
Sum opptjent egenkapital 19.677.000 19.469.000 19.673.000 19.517.000 20.118.000
Sum egenkapital 19.977.000 19.769.000 19.973.000 19.817.000 20.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 -743.000
Sum langsiktig gjeld 4.286.000 4.425.000 6.362.000 7.550.000 9.750.000
Leverandørgjeld 444.000 575.000 159.000 744.000 633.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.514.000 1.309.000 1.283.000 1.190.000 1.167.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.432.000 2.475.000 2.667.000 2.359.000 2.565.000
Sum kortsiktig gjeld 4.391.000 4.359.000 4.108.000 4.293.000 3.622.000
Sum gjeld og egenkapital 28.654.000 28.553.000 30.443.000 31.660.000 33.790.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.754.000 2.760.000 4.129.000 4.068.000 5.782.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 2 1.9 2.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 2 1.9 2.6
Soliditet 69.7 69.2 65.6 62.6 60.4
Resultatgrad 1.1 -0.3 1.3 -1.2 2.9
Rentedekningsgrad 1.7 -0.4 1.2 -0.8 1.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 1.4 0.1 1.6 -0.7 2.6
Signatur
06.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2021
PROKURA HVER FOR SEG
OLSEN NORUM ELISABETH
PROKURA HVER FOR SEG
SLETTEN GRY
PROKURA HVER FOR SEG
BJØRNSON ANN-MARIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex