Stiftelsen Steinerskolen I Bærum
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen I Bærum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67162270
Grav Gårdsvei 5 Grav Gårdsvei 5 Fax: 67148865
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971521902
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 12/4/1970
Foretakstype: STI
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Saga Regnskap Asker Og Bærum As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.06%
Resultat  
  
83.09%
Egenkapital  
  
28.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 32.355.000 30.507.000 30.391.000 28.013.000 29.820.000
Resultat: 3.281.000 1.792.000 809.000 1.130.000 3.019.000
Egenkapital: 14.983.000 11.702.000 9.910.000 9.225.000 8.095.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen I Bærum
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 32.355.000 30.507.000 30.391.000 28.013.000 29.820.000
Driftskostnader -28.617.000 -28.201.000 -29.015.000 -26.204.000 -26.018.000
Driftsresultat 3.739.000 2.306.000 1.378.000 1.809.000 3.803.000
Finansinntekter 66.000 84.000 61.000 38.000 36.000
Finanskostnader -525.000 -598.000 -629.000 -715.000 -819.000
Finans -459.000 -514.000 -568.000 -677.000 -783.000
Resultat før skatt 3.281.000 1.792.000 809.000 1.130.000 3.019.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 3.281.000 1.792.000 809.000 1.130.000 3.019.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.723.000 29.015.000 29.931.000 31.175.000 32.287.000
Sum omløpsmidler 14.851.000 11.886.000 9.923.000 10.364.000 10.529.000
Sum eiendeler 43.574.000 40.901.000 39.854.000 41.539.000 42.816.000
Sum opptjent egenkapital 14.883.000 11.602.000 9.810.000 9.125.000 7.995.000
Sum egenkapital 14.983.000 11.702.000 9.910.000 9.225.000 8.095.000
Sum langsiktig gjeld 24.305.000 25.040.000 25.730.000 27.897.000 30.598.000
Sum kortsiktig gjeld 4.286.000 4.158.000 4.214.000 4.416.000 4.123.000
Sum gjeld og egenkapital 43.574.000 40.900.000 39.854.000 41.538.000 42.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.919.000 4.166.000 4.934.000 23.655.000 25.267.000
Andre inntekter 27.436.000 26.342.000 25.458.000 4.358.000 4.554.000
Driftsinntekter 32.355.000 30.507.000 30.391.000 28.013.000 29.820.000
Varekostnad -863.000 -780.000 -862.000 -748.000 -810.000
Lønninger -22.101.000 -21.768.000 -22.725.000 -20.338.000 -20.360.000
Avskrivning -1.550.000 -1.530.000 -1.525.000 -1.440.000 -789.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.103.000 -4.123.000 -3.903.000 -3.678.000 -4.059.000
Driftskostnader -28.617.000 -28.201.000 -29.015.000 -26.204.000 -26.018.000
Driftsresultat 3.739.000 2.306.000 1.378.000 1.809.000 3.803.000
Finansinntekter 66.000 84.000 61.000 38.000 36.000
Finanskostnader -525.000 -598.000 -629.000 -715.000 -819.000
Finans -459.000 -514.000 -568.000 -677.000 -783.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.281.000 1.792.000 809.000 1.130.000 3.019.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 28.666.000 28.940.000 29.893.000 30.426.000 31.530.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 57.000 75.000 39.000 119.000 127.000
Sum varige driftsmidler 28.723.000 29.015.000 29.931.000 30.545.000 31.657.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 630.000 630.000
Sum anleggsmidler 28.723.000 29.015.000 29.931.000 31.175.000 32.287.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 217.000 360.000 1.913.000 2.407.000 282.000
Andre fordringer 492.000 484.000 561.000 554.000 514.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 14.143.000 11.041.000 7.449.000 7.402.000 9.733.000
Sum omløpsmidler 14.851.000 11.886.000 9.923.000 10.364.000 10.529.000
Sum eiendeler 43.574.000 40.901.000 39.854.000 41.539.000 42.816.000
Sum opptjent egenkapital 14.883.000 11.602.000 9.810.000 9.125.000 7.995.000
Sum egenkapital 14.983.000 11.702.000 9.910.000 9.225.000 8.095.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.305.000 25.040.000 25.730.000 27.897.000 30.598.000
Leverandørgjeld 621.000 594.000 492.000 0 677.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.512.000 1.429.000 1.471.000 1.389.000 1.364.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.154.000 2.135.000 2.251.000 3.028.000 2.081.000
Sum kortsiktig gjeld 4.286.000 4.158.000 4.214.000 4.416.000 4.123.000
Sum gjeld og egenkapital 43.574.000 40.900.000 39.854.000 41.538.000 42.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.565.000 7.728.000 5.709.000 5.948.000 6.406.000
Likviditetsgrad 1 3.5 2.9 2.4 2.3 2.6
Likviditetsgrad 2 3.5 2.9 2.4 2.3 2.6
Soliditet 34.4 28.6 24.9 22.2 18.9
Resultatgrad 11.6 7.6 4.5 6.5 12.8
Rentedekningsgrad 7.1 3.9 2.2 2.5 4.6
Gjeldsgrad 1.9 2.5 3 3.5 4.3
Total kapitalrentabilitet 8.7 5.8 3.6 4.4 9
Signatur
28.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.04.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex