Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten
Juridisk navn:  Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69021788
Strandvegen 4 Strandvegen 4 Fax: 61176525
2816 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 971520620
Aksjekapital: 100 NOK
Antall ansatte: 38
Etableringsdato: 4/3/1989 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Regnskapsconsult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.76%
Resultat  
  
660.05%
Egenkapital  
  
56.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.439.000 15.745.000 14.802.000 13.700.000 14.504.000
Resultat: 2.873.000 378.000 909.000 -631.000 1.441.000
Egenkapital: 7.955.000 5.083.000 4.705.000 3.796.000 4.818.000
Regnskap for  Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-Toten
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.439.000 15.745.000 14.802.000 13.700.000 14.504.000
Driftskostnader -14.176.000 -14.934.000 -13.541.000 -13.865.000 -12.763.000
Driftsresultat 3.262.000 812.000 1.261.000 -165.000 1.741.000
Finansinntekter -389.000 -434.000 -351.000 -467.000 -300.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -389.000 -434.000 -351.000 -467.000 -300.000
Resultat før skatt 2.873.000 378.000 909.000 -631.000 1.441.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.873.000 378.000 909.000 -631.000 1.441.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.532.000 12.995.000 13.429.000 13.034.000 10.988.000
Sum omløpsmidler 9.285.000 5.473.000 5.332.000 5.688.000 5.807.000
Sum eiendeler 20.817.000 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000
Sum opptjent egenkapital 7.855.000 4.983.000 4.605.000 3.696.000 4.718.000
Sum egenkapital 7.955.000 5.083.000 4.705.000 3.796.000 4.818.000
Sum langsiktig gjeld 10.548.000 11.190.000 11.833.000 12.475.000 8.839.000
Sum kortsiktig gjeld 2.313.000 2.195.000 2.223.000 2.451.000 3.138.000
Sum gjeld og egenkapital 20.816.000 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.416.000 12.314.000 11.423.000 11.472.000 12.021.000
Andre inntekter 3.023.000 3.431.000 3.379.000 2.228.000 2.483.000
Driftsinntekter 17.439.000 15.745.000 14.802.000 13.700.000 14.504.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -11.282.000 -11.206.000 -10.405.000 -11.256.000 -10.683.000
Avskrivning -485.000 -560.000 -499.000 -429.000 -181.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.409.000 -3.168.000 -2.637.000 -2.180.000 -1.899.000
Driftskostnader -14.176.000 -14.934.000 -13.541.000 -13.865.000 -12.763.000
Driftsresultat 3.262.000 812.000 1.261.000 -165.000 1.741.000
Finansinntekter -389.000 -434.000 -351.000 -467.000 -300.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans -389.000 -434.000 -351.000 -467.000 -300.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.873.000 378.000 909.000 -631.000 1.441.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 11.300.000 12.674.000 13.076.000 12.696.000 10.895.000
Maskiner anlegg 200.000 249.000 306.000 337.000 93.000
Driftsløsøre 32.000 72.000 47.000 0 0
Sum varige driftsmidler 11.532.000 12.995.000 13.429.000 13.034.000 10.988.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.532.000 12.995.000 13.429.000 13.034.000 10.988.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 951.000 249.000 1.487.000 887.000 503.000
Andre fordringer 218.000 397.000 342.000 274.000 834.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 8.115.000 4.828.000 3.503.000 4.527.000 4.469.000
Sum omløpsmidler 9.285.000 5.473.000 5.332.000 5.688.000 5.807.000
Sum eiendeler 20.817.000 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000
Sum opptjent egenkapital 7.855.000 4.983.000 4.605.000 3.696.000 4.718.000
Sum egenkapital 7.955.000 5.083.000 4.705.000 3.796.000 4.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.548.000 11.190.000 11.833.000 12.475.000 8.839.000
Leverandørgjeld 560.000 464.000 448.000 341.000 1.506.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 748.000 655.000 676.000 813.000 616.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.005.000 1.076.000 1.100.000 1.297.000 1.016.000
Sum kortsiktig gjeld 2.313.000 2.195.000 2.223.000 2.451.000 3.138.000
Sum gjeld og egenkapital 20.816.000 18.468.000 18.761.000 18.722.000 16.795.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.972.000 3.278.000 3.109.000 3.237.000 2.669.000
Likviditetsgrad 1 4.0 2.5 2.4 2.3 1.9
Likviditetsgrad 2 4.0 2.5 2.4 2.3 1.9
Soliditet 38.2 27.5 25.1 20.3 28.7
Resultatgrad 18.7 5.2 8.5 -1.2 1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 2.6 3 3.9 2.5
Total kapitalrentabilitet 13.8 2 4.9 -3.4 8.6
Signatur
05.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex