Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Stavanger Bispedømme
Juridisk navn:  Stiftelsen Stavanger Bispedømme
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51538151
Lagårdsveien 44 Lagårdsveien 44 Fax: 51538151
4010 Stavanger 4010 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 971340096
Aksjekapital: 150 NOK
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Credo Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
175%
Resultat  
  
200%
Egenkapital  
  
0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.000 4.000 11.000 33.000 102.000
Resultat: 8.000 -8.000 -7.000 11.000 86.000
Egenkapital: 3.374.000 3.365.000 3.374.000 3.381.000 3.370.000
Regnskap for  Stiftelsen Stavanger Bispedømme
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.000 4.000 11.000 33.000 102.000
Driftskostnader -30.000 -31.000 -29.000 -33.000 -31.000
Driftsresultat -19.000 -26.000 -18.000 0 71.000
Finansinntekter 28.000 18.000 11.000 11.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 28.000 18.000 11.000 11.000 15.000
Resultat før skatt 8.000 -8.000 -7.000 11.000 86.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -8.000 -7.000 11.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.055.000 4.042.000 4.051.000 4.134.000 4.121.000
Sum eiendeler 4.055.000 4.042.000 4.051.000 4.134.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.215.000 0 3.231.000 3.220.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.365.000 3.374.000 3.381.000 3.370.000
Sum langsiktig gjeld 681.000 0 0 754.000 0
Sum kortsiktig gjeld 677.000 677.000 0 751.000
Sum gjeld og egenkapital 4.055.000 4.042.000 4.051.000 4.135.000 4.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 0 0 0
Andre inntekter 11.000 0 11.000 33.000 102.000
Driftsinntekter 11.000 4.000 11.000 33.000 102.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -31.000 -29.000 -33.000 -31.000
Driftskostnader -30.000 -31.000 -29.000 -33.000 -31.000
Driftsresultat -19.000 -26.000 -18.000 0 71.000
Finansinntekter 28.000 18.000 11.000 11.000 15.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 28.000 18.000 11.000 11.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -8.000 -7.000 11.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 879.000 0 0 0 0
Kasse, bank 3.176.000 4.042.000 4.051.000 4.134.000 4.121.000
Sum omløpsmidler 4.055.000 4.042.000 4.051.000 4.134.000 4.121.000
Sum eiendeler 4.055.000 4.042.000 4.051.000 4.134.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.215.000 0 3.231.000 3.220.000
Sum egenkapital 3.374.000 3.365.000 3.374.000 3.381.000 3.370.000
Sum avsetninger til forpliktelser 681.000 0 0 754.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 681.000 0 0 754.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 677.000 677.000 0 751.000
Sum kortsiktig gjeld 677.000 677.000 0 751.000
Sum gjeld og egenkapital 4.055.000 4.042.000 4.051.000 4.135.000 4.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.055.000 3.365.000 3.374.000 4.134.000 3.370.000
Likviditetsgrad 1 6 6 5.5
Likviditetsgrad 2 6 6 0 5.5
Soliditet 83.2 83.3 83.3 81.8 81.8
Resultatgrad -172.7 -163.6 0 69.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.2 -0.2 -0.2 0.3 2.1
Signatur
26.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex