Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Soleggen Fjellstue
Juridisk navn:  Stiftelsen Soleggen Fjellstue
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22144804
c/o Lom Regnskap AS Postboks 125 Meadalen Fax:
2688 Lom 2686 Lom
Fylke: Kommune:
Innlandet Lom
Org.nr: 959262616
Aksjekapital: 850 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 10/1/1986
Foretakstype: STI
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Lom Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
174.08%
Resultat  
  
111.71%
Egenkapital  
  
92.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.020.000 737.000 1.904.000 2.036.000 1.800.000
Resultat: 106.000 -905.000 3.000 91.000 126.000
Egenkapital: 221.000 115.000 1.020.000 1.016.000 926.000
Regnskap for  Stiftelsen Soleggen Fjellstue
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.020.000 737.000 1.904.000 2.036.000 1.800.000
Driftskostnader -1.857.000 -1.585.000 -1.879.000 -1.951.000 -1.680.000
Driftsresultat 163.000 -848.000 25.000 85.000 120.000
Finansinntekter 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Finanskostnader -65.000 -66.000 -29.000 -3.000 -1.000
Finans -57.000 -58.000 -21.000 5.000 7.000
Resultat før skatt 106.000 -905.000 3.000 91.000 126.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 106.000 -905.000 3.000 91.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.819.000 1.903.000 1.807.000 830.000 511.000
Sum omløpsmidler 317.000 340.000 428.000 429.000 718.000
Sum eiendeler 2.136.000 2.243.000 2.235.000 1.259.000 1.229.000
Sum opptjent egenkapital -629.000 -735.000 170.000 166.000 75.000
Sum egenkapital 221.000 115.000 1.020.000 1.016.000 926.000
Sum langsiktig gjeld 1.295.000 703.000 722.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 621.000 1.426.000 493.000 242.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 2.137.000 2.244.000 2.235.000 1.258.000 1.228.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.852.000 717.000 1.904.000 1.986.000 1.800.000
Andre inntekter 168.000 20.000 0 50.000 0
Driftsinntekter 2.020.000 737.000 1.904.000 2.036.000 1.800.000
Varekostnad -381.000 -256.000 -267.000 -255.000 -264.000
Lønninger -663.000 -529.000 -1.057.000 -1.023.000 -746.000
Avskrivning -84.000 -96.000 -50.000 -19.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -729.000 -704.000 -505.000 -654.000 -651.000
Driftskostnader -1.857.000 -1.585.000 -1.879.000 -1.951.000 -1.680.000
Driftsresultat 163.000 -848.000 25.000 85.000 120.000
Finansinntekter 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Finanskostnader -65.000 -66.000 -29.000 -3.000 -1.000
Finans -57.000 -58.000 -21.000 5.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 106.000 -905.000 3.000 91.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.819.000 1.901.000 1.787.000 791.000 454.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 20.000 38.000 58.000
Sum varige driftsmidler 1.819.000 1.903.000 1.807.000 830.000 511.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.819.000 1.903.000 1.807.000 830.000 511.000
Varebeholdning 29.000 0 0 0
Kundefordringer 50.000 261.000 380.000 132.000 11.000
Andre fordringer 84.000 48.000 8.000 0 42.000
Sum investeringer 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Kasse, bank 142.000 19.000 29.000 284.000 653.000
Sum omløpsmidler 317.000 340.000 428.000 429.000 718.000
Sum eiendeler 2.136.000 2.243.000 2.235.000 1.259.000 1.229.000
Sum opptjent egenkapital -629.000 -735.000 170.000 166.000 75.000
Sum egenkapital 221.000 115.000 1.020.000 1.016.000 926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.295.000 703.000 722.000 0 0
Leverandørgjeld 121.000 189.000 156.000 64.000 73.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 12.000 27.000 34.000 48.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 478.000 1.224.000 310.000 144.000 182.000
Sum kortsiktig gjeld 621.000 1.426.000 493.000 242.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 2.137.000 2.244.000 2.235.000 1.258.000 1.228.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -304.000 -1.086.000 -65.000 187.000 415.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.2 0.9 1.8 2.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.9 1.8 2.4
Soliditet 10.3 5.1 45.6 80.8 75.3
Resultatgrad 8.1 -115.1 1.3 4.2 6.7
Rentedekningsgrad 2.5 -12.8 0.9 28.3 1
Gjeldsgrad 8.7 18.5 1.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 8.0 -37.4 1.5 7.4 10.4
Signatur
24.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.02.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex