Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Sildajazzen
Juridisk navn:  Stiftelsen Sildajazzen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52743370
Postboks 145 Knut Knutsen Oas Gate 4 Fax: 52743371
5501 Haugesund 5528 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 869938432
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/29/1992
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
138.64%
Resultat  
  
58.78%
Egenkapital  
  
50.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.963.000 5.013.000 10.386.000 7.387.000 7.030.000
Resultat: 1.591.000 1.002.000 856.000 -549.000 -108.000
Egenkapital: 4.772.000 3.181.000 2.180.000 1.324.000 1.873.000
Regnskap for  Stiftelsen Sildajazzen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.963.000 5.013.000 10.386.000 7.387.000 7.030.000
Driftskostnader -10.373.000 -4.012.000 -9.534.000 -7.939.000 -7.140.000
Driftsresultat 1.591.000 1.001.000 853.000 -551.000 -112.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Resultat før skatt 1.591.000 1.002.000 856.000 -549.000 -108.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 1.591.000 1.002.000 856.000 -549.000 -108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.000 71.000 73.000 116.000
Sum omløpsmidler 5.701.000 3.586.000 2.457.000 1.495.000 2.155.000
Sum eiendeler 5.713.000 3.586.000 2.528.000 1.568.000 2.271.000
Sum opptjent egenkapital 4.722.000 3.131.000 2.130.000 1.274.000 1.823.000
Sum egenkapital 4.772.000 3.181.000 2.180.000 1.324.000 1.873.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 940.000 405.000 349.000 244.000 399.000
Sum gjeld og egenkapital 5.712.000 3.586.000 2.529.000 1.568.000 2.272.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.963.000 5.013.000 10.386.000 7.387.000 7.030.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 11.963.000 5.013.000 10.386.000 7.387.000 7.030.000
Varekostnad -94.000 -41.000 -157.000 -116.000 -190.000
Lønninger -1.423.000 -1.142.000 -434.000 -412.000 -444.000
Avskrivning -6.000 -71.000 -31.000 -43.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -8.850.000 -2.758.000 -8.912.000 -7.368.000 -6.440.000
Driftskostnader -10.373.000 -4.012.000 -9.534.000 -7.939.000 -7.140.000
Driftsresultat 1.591.000 1.001.000 853.000 -551.000 -112.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 2.000 2.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.591.000 1.002.000 856.000 -549.000 -108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 71.000 73.000 116.000
Sum varige driftsmidler 12.000 71.000 73.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.000 71.000 73.000 116.000
Varebeholdning 0 40.000 60.000
Kundefordringer 150.000 72.000 0 212.000
Andre fordringer 58.000 1.394.000 193.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.643.000 2.042.000 2.193.000 1.455.000 1.884.000
Sum omløpsmidler 5.701.000 3.586.000 2.457.000 1.495.000 2.155.000
Sum eiendeler 5.713.000 3.586.000 2.528.000 1.568.000 2.271.000
Sum opptjent egenkapital 4.722.000 3.131.000 2.130.000 1.274.000 1.823.000
Sum egenkapital 4.772.000 3.181.000 2.180.000 1.324.000 1.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 427.000 85.000 181.000 35.000 208.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 142.000 154.000 111.000 197.000 190.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 371.000 166.000 57.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 940.000 405.000 349.000 244.000 399.000
Sum gjeld og egenkapital 5.712.000 3.586.000 2.529.000 1.568.000 2.272.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.761.000 3.181.000 2.108.000 1.251.000 1.756.000
Likviditetsgrad 1 6.1 8.9 7 6 5.4
Likviditetsgrad 2 6.1 8.9 7 6 5.3
Soliditet 83.5 88.7 86.2 84.4 82.4
Resultatgrad 13.3 20.0 8.2 -7.5 -1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 27.9 27.9 33.8 -4.8
Signatur
29.07.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex