Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Sentralregisteret
Juridisk navn:  Stiftelsen Sentralregisteret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62423300
Postboks 23 Kaffegata 6 Fax: 62423065
2271 Flisa 2270 Flisa
Fylke: Kommune:
Innlandet Åsnes
Org.nr: 966604433
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 2/15/1993
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ab Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.2%
Resultat  
  
138.58%
Egenkapital  
  
80.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.282.000 9.793.000 8.655.000 8.172.000 7.999.000
Resultat: 2.047.000 858.000 -495.000 -1.286.000 -803.000
Egenkapital: 4.581.000 2.535.000 1.677.000 2.172.000 3.458.000
Regnskap for  Stiftelsen Sentralregisteret
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.282.000 9.793.000 8.655.000 8.172.000 7.999.000
Driftskostnader -9.216.000 -8.878.000 -9.110.000 -9.442.000 -8.786.000
Driftsresultat 2.066.000 914.000 -456.000 -1.270.000 -788.000
Finansinntekter 14.000 15.000 12.000 9.000 5.000
Finanskostnader -33.000 -72.000 -52.000 -25.000 -20.000
Finans -19.000 -57.000 -40.000 -16.000 -15.000
Resultat før skatt 2.047.000 858.000 -495.000 -1.286.000 -803.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 2.047.000 858.000 -495.000 -1.286.000 -803.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.957.000 3.513.000 4.649.000 5.868.000 7.048.000
Sum omløpsmidler 5.584.000 3.463.000 2.412.000 2.094.000 1.948.000
Sum eiendeler 9.541.000 6.976.000 7.061.000 7.962.000 8.996.000
Sum opptjent egenkapital 4.381.000 2.335.000 1.477.000 1.972.000 3.258.000
Sum egenkapital 4.581.000 2.535.000 1.677.000 2.172.000 3.458.000
Sum langsiktig gjeld 3.438.000 2.700.000 3.150.000 3.600.000 4.050.000
Sum kortsiktig gjeld 1.521.000 1.741.000 2.234.000 2.191.000 1.487.000
Sum gjeld og egenkapital 9.540.000 6.976.000 7.061.000 7.963.000 8.995.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.180.000 9.435.000 8.371.000 8.005.000 7.790.000
Andre inntekter 1.103.000 357.000 284.000 168.000 209.000
Driftsinntekter 11.282.000 9.793.000 8.655.000 8.172.000 7.999.000
Varekostnad -437.000 -398.000 -373.000 -225.000 -212.000
Lønninger -4.300.000 -4.418.000 -4.191.000 -3.784.000 -3.806.000
Avskrivning -1.336.000 -1.211.000 -1.199.000 -1.199.000 -1.219.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.143.000 -2.851.000 -3.347.000 -4.234.000 -3.549.000
Driftskostnader -9.216.000 -8.878.000 -9.110.000 -9.442.000 -8.786.000
Driftsresultat 2.066.000 914.000 -456.000 -1.270.000 -788.000
Finansinntekter 14.000 15.000 12.000 9.000 5.000
Finanskostnader -33.000 -72.000 -52.000 -25.000 -20.000
Finans -19.000 -57.000 -40.000 -16.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.047.000 858.000 -495.000 -1.286.000 -803.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.703.000 2.700.000 3.150.000 3.600.000 4.050.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 187.000 813.000 1.499.000 2.248.000 2.998.000
Sum varige driftsmidler 187.000 813.000 1.499.000 2.248.000 2.998.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.000 0 0 20.000 0
Sum anleggsmidler 3.957.000 3.513.000 4.649.000 5.868.000 7.048.000
Varebeholdning 81.000 57.000 95.000 107.000 80.000
Kundefordringer 1.036.000 1.200.000 966.000 694.000 656.000
Andre fordringer 60.000 112.000 128.000 147.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.406.000 2.093.000 1.223.000 1.146.000 1.141.000
Sum omløpsmidler 5.584.000 3.463.000 2.412.000 2.094.000 1.948.000
Sum eiendeler 9.541.000 6.976.000 7.061.000 7.962.000 8.996.000
Sum opptjent egenkapital 4.381.000 2.335.000 1.477.000 1.972.000 3.258.000
Sum egenkapital 4.581.000 2.535.000 1.677.000 2.172.000 3.458.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.438.000 2.700.000 3.150.000 3.600.000 4.050.000
Leverandørgjeld 85.000 335.000 895.000 1.133.000 425.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 792.000 764.000 713.000 487.000 504.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 643.000 642.000 626.000 571.000 558.000
Sum kortsiktig gjeld 1.521.000 1.741.000 2.234.000 2.191.000 1.487.000
Sum gjeld og egenkapital 9.540.000 6.976.000 7.061.000 7.963.000 8.995.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.063.000 1.722.000 178.000 -97.000 461.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 3.6 2 1 0.9 1.3
Soliditet 48.0 36.3 23.8 27.3 38.4
Resultatgrad 18.3 9.3 -5.3 -15.5 -9.9
Rentedekningsgrad 62.6 12.7 -8.8 -50.8 -39.4
Gjeldsgrad 1.1 1.8 3.2 2.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 21.8 13.3 -6.3 -15.8 -8.7
Signatur
22.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.11.2021
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex