Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Samisk Musikkfestival I Kautokeino
Juridisk navn:  Stiftelsen Samisk Musikkfestival I Kautokeino
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78484811
Postboks 36 Ájastealli 3 Fax: 78484819
9521 Kautokeino 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 982745608
Aksjekapital: 15.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/3/2000 1
Foretakstype: STI
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.84%
Resultat  
  
247.67%
Egenkapital  
  
87.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.242.000 3.100.000 3.765.000 2.902.000 3.710.000
Resultat: 508.000 -344.000 2.000 -591.000 480.000
Egenkapital: -72.000 -580.000 -236.000 -238.000 353.000
Regnskap for  Stiftelsen Samisk Musikkfestival I Kautokeino
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.242.000 3.100.000 3.765.000 2.902.000 3.710.000
Driftskostnader -3.718.000 -3.431.000 -3.742.000 -3.471.000 -3.229.000
Driftsresultat 523.000 -332.000 24.000 -569.000 481.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -16.000 -12.000 -22.000 -22.000 -2.000
Finans -16.000 -11.000 -22.000 -22.000 -1.000
Resultat før skatt 508.000 -344.000 2.000 -591.000 480.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 508.000 -344.000 2.000 -591.000 480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 812.000 100.000 187.000 49.000 492.000
Sum eiendeler 812.000 100.000 187.000 49.000 492.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -595.000 -251.000 -253.000 338.000
Sum egenkapital -72.000 -580.000 -236.000 -238.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 125.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 884.000 680.000 298.000 287.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 812.000 100.000 187.000 49.000 492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.029.000 1.504.000 1.730.000 1.374.000 1.775.000
Andre inntekter 2.213.000 1.597.000 2.035.000 1.528.000 1.935.000
Driftsinntekter 4.242.000 3.100.000 3.765.000 2.902.000 3.710.000
Varekostnad -225.000 -268.000 -392.000 -157.000 -161.000
Lønninger -746.000 -713.000 -567.000 -594.000 -473.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.747.000 -2.450.000 -2.783.000 -2.720.000 -2.595.000
Driftskostnader -3.718.000 -3.431.000 -3.742.000 -3.471.000 -3.229.000
Driftsresultat 523.000 -332.000 24.000 -569.000 481.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -16.000 -12.000 -22.000 -22.000 -2.000
Finans -16.000 -11.000 -22.000 -22.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 508.000 -344.000 2.000 -591.000 480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 28.000 80.000 1.000 0 115.000
Andre fordringer 582.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 20.000 186.000 49.000 377.000
Sum omløpsmidler 812.000 100.000 187.000 49.000 492.000
Sum eiendeler 812.000 100.000 187.000 49.000 492.000
Sum opptjent egenkapital -87.000 -595.000 -251.000 -253.000 338.000
Sum egenkapital -72.000 -580.000 -236.000 -238.000 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 125.000 0 0
Leverandørgjeld 15.000 -17.000 238.000 239.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 132.000 65.000 60.000 48.000 91.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 737.000 632.000 0 0 35.000
Sum kortsiktig gjeld 884.000 680.000 298.000 287.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 812.000 100.000 187.000 49.000 492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -72.000 -580.000 -111.000 -238.000 353.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.1 0.6 0.2 3.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.1 0.6 0.2 3.6
Soliditet -8.9 -126.2 -485.7 71.7
Resultatgrad 12.3 -10.7 0.6 -19.6 13.0
Rentedekningsgrad 32.7 -27.7 1.1 -25.9 241.0
Gjeldsgrad -12.3 -1.2 -1.8 -1.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 64.4 12.8 -1161.2 98.0
Signatur
14.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.11.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex