Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Rettferd
Juridisk navn:  Stiftelsen Rettferd
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61118990
Storgata 26 Storgata 26 Fax: 61111810
2870 Dokka 2870 Dokka
Fylke: Kommune:
Innlandet Nordre Land
Org.nr: 971305991
Aksjekapital: 108.800 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/2/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Nilsons Revisjonskontor AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.11%
Resultat  
  
-174.77%
Egenkapital  
  
-20.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.636.000 4.540.000 4.521.000 4.246.000 3.816.000
Resultat: -305.000 -111.000 -194.000 -254.000 -184.000
Egenkapital: 1.152.000 1.457.000 1.568.000 1.762.000 2.015.000
Regnskap for  Stiftelsen Rettferd
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.636.000 4.540.000 4.521.000 4.246.000 3.816.000
Driftskostnader -4.951.000 -4.675.000 -4.729.000 -4.526.000 -4.033.000
Driftsresultat -316.000 -134.000 -209.000 -281.000 -216.000
Finansinntekter 11.000 23.000 15.000 27.000 32.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 11.000 23.000 14.000 27.000 32.000
Resultat før skatt -305.000 -111.000 -194.000 -254.000 -184.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -305.000 -111.000 -194.000 -254.000 -184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 61.000 108.000 120.000 51.000
Sum omløpsmidler 1.770.000 2.147.000 2.032.000 2.236.000 2.574.000
Sum eiendeler 1.856.000 2.208.000 2.140.000 2.356.000 2.625.000
Sum opptjent egenkapital 1.043.000 1.348.000 1.459.000 1.653.000 1.906.000
Sum egenkapital 1.152.000 1.457.000 1.568.000 1.762.000 2.015.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 704.000 752.000 573.000 594.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 2.209.000 2.141.000 2.356.000 2.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 112.000 130.000 134.000 140.000 190.000
Andre inntekter 4.523.000 4.410.000 4.386.000 4.106.000 3.626.000
Driftsinntekter 4.636.000 4.540.000 4.521.000 4.246.000 3.816.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.577.000 -2.977.000 -2.879.000 -2.667.000 -2.751.000
Avskrivning -41.000 -47.000 -41.000 -18.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.333.000 -1.651.000 -1.809.000 -1.841.000 -1.279.000
Driftskostnader -4.951.000 -4.675.000 -4.729.000 -4.526.000 -4.033.000
Driftsresultat -316.000 -134.000 -209.000 -281.000 -216.000
Finansinntekter 11.000 23.000 15.000 27.000 32.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 11.000 23.000 14.000 27.000 32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -305.000 -111.000 -194.000 -254.000 -184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 86.000 61.000 108.000 120.000 51.000
Sum varige driftsmidler 86.000 61.000 108.000 120.000 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 86.000 61.000 108.000 120.000 51.000
Varebeholdning 0 0 0 11.000 15.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 353.000 85.000 32.000 38.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.417.000 2.062.000 2.000.000 2.187.000 2.530.000
Sum omløpsmidler 1.770.000 2.147.000 2.032.000 2.236.000 2.574.000
Sum eiendeler 1.856.000 2.208.000 2.140.000 2.356.000 2.625.000
Sum opptjent egenkapital 1.043.000 1.348.000 1.459.000 1.653.000 1.906.000
Sum egenkapital 1.152.000 1.457.000 1.568.000 1.762.000 2.015.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 87.000 240.000 100.000 157.000 128.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 254.000 193.000 180.000 186.000 187.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 363.000 319.000 293.000 251.000 294.000
Sum kortsiktig gjeld 704.000 752.000 573.000 594.000 610.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 2.209.000 2.141.000 2.356.000 2.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.066.000 1.395.000 1.459.000 1.642.000 1.964.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.9 3.5 3.8 4.2
Likviditetsgrad 2 2.5 2.9 3.5 3.7 4.2
Soliditet 62.1 6 73.2 74.8 76.8
Resultatgrad -6.8 -4.6 -6.6 -5.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -16.4 -9.1 -10.8
Signatur
08.11.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex