Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftelsen Pers Have
Juridisk navn:  Stiftelsen Pers Have
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38011351
Jaktoddveien 11 Jaktoddveien 11 Fax:
4621 Kristiansand S 4621 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 993824038
Aksjekapital: 8.000 NOK
Etableringsdato: 12/5/2008
Foretakstype: STI
Revisor: Irevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.22%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.000 9.000 9.000 5.000 3.000
Resultat: -2.000 0 0 -3.000 -8.000
Egenkapital: 8.000.000 8.002.000 8.002.000 8.001.000 8.005.000
Regnskap for  Stiftelsen Pers Have
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.000 9.000 9.000 5.000 3.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -8.000 -11.000
Driftsresultat -2.000 0 0 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 0 0 -3.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 0 -3.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 8.000.000 8.002.000 8.002.000 8.001.000 8.005.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 1.000 5.000
Sum egenkapital 8.000.000 8.002.000 8.002.000 8.001.000 8.005.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000.000 8.002.000 8.002.000 8.001.000 8.005.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.000 9.000 9.000 5.000 3.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.000 9.000 9.000 5.000 3.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -8.000 -11.000
Driftskostnader -9.000 -9.000 -9.000 -8.000 -11.000
Driftsresultat -2.000 0 0 -3.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 0 0 -3.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 1.000 5.000
Sum omløpsmidler 2.000 2.000 1.000 5.000
Sum eiendeler 8.000.000 8.002.000 8.002.000 8.001.000 8.005.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 1.000 5.000
Sum egenkapital 8.000.000 8.002.000 8.002.000 8.001.000 8.005.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 8.000.000 8.002.000 8.002.000 8.001.000 8.005.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 2.000 1.000 5.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 100.0 1 1 1 1
Resultatgrad -28.6 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.0 0 0 -0.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex