Stiftelsen Ole Tellef Og Johannes Birkedals Gave Til Dyrevernarbeid I Aust-Agder
Juridisk navn:  Stiftelsen Ole Tellef Og Johannes Birkedals Gave Til Dyrevernarbeid I Aust-Agder
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37042840
c/o Marion H. Ramstad Koboltveien 4 Fax: 23130251
4629 Kristiansand S 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 977112729
Aksjekapital: 1.190.000 NOK
Etableringsdato: 9/27/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
15.38%
Egenkapital  
  
-1.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -11.000 -13.000 -126.000 -33.000 5.000
Egenkapital: 1.056.000 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.240.000
Regnskap for  Stiftelsen Ole Tellef Og Johannes Birkedals Gave Til Dyrevernarbeid I Aust-Agder
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -20.000 -136.000 -47.000 -21.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -136.000 -47.000 -21.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 13.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 7.000 9.000 13.000 25.000
Resultat før skatt -11.000 -13.000 -126.000 -33.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -13.000 -126.000 -33.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000
Sum eiendeler 1.210.000 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -123.000 -110.000 16.000 49.000
Sum egenkapital 1.056.000 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.240.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 155.000 141.000 141.000 53.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 1.210.000 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -20.000 -136.000 -47.000 -21.000
Driftskostnader -18.000 -20.000 -136.000 -47.000 -21.000
Driftsresultat -18.000 -20.000 -136.000 -47.000 -21.000
Finansinntekter 7.000 7.000 9.000 13.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 7.000 9.000 13.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -11.000 -13.000 -126.000 -33.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.210.000 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000
Sum omløpsmidler 1.210.000 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000
Sum eiendeler 1.210.000 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -123.000 -110.000 16.000 49.000
Sum egenkapital 1.056.000 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 141.000 141.000 141.000 53.000 53.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 155.000 141.000 141.000 53.000 53.000
Sum gjeld og egenkapital 1.210.000 1.208.000 1.221.000 1.259.000 1.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.055.000 1.067.000 1.080.000 1.206.000 1.239.000
Likviditetsgrad 1 7.8 8.6 8.7 23.8 24.4
Likviditetsgrad 2 7.8 8.6 8.7 23.8 24.4
Soliditet 87.2 88.3 88.5 95.8 95.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -1.1 -10.4 -2.7 0.3
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex